Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Mitt testamente

Statistics


Blue = Mårten Lind
Green = Måns Svensson
Red = Anders Bylund

   Kära familjemedlemmar, vänner och bekanta. När ni läser detta har jag meddelst en sinnrikt konstruerad anordning sett till att ta död på samtliga av er, alternativt mig själv. Sannolikt mig, eftersom uppläsandet annars alls icke torde äga rum. Till saken: Fördelandet av mina ägodelar skall utföras enligt följande.

1. Min förmögenhet.

a) Pengar.
Tretton
kronor i småmynt. Dessa tillfaller oavkortat far min, Sune, som tack för all glass han gett min syster istället för mig. Fyratusensexhundra kronor i omärkta tior till förbundet för små tjockisar. Trettontusensexhundratolv kronor att upprätta en liten trave av förgyllt LEGO bakom Domus i Värmlandsbro.
I övrigt är
större delen av pengarna avsedda att upprätta ett mausoleum i vilket mitt balsamerade lik skall organisera discokvällar mellan den 28 december och den 3 november varje år.

b) Samlingen av
antika motorcyklar och stråhattar.
Zündappen ska
lämnas tillbaka till faster Helga, ihopknycklad och med texten på sadeln bortskrapad.
Triumphen ska skänkas
i obefintligt skick till slumpvis utvald raggare nere vid korvmojen. Om ingen vill ha den ska den tryckas ner i en från Polen överskeppad kista i ebenholts och margarin, för ståndsmässig avtransport till sjömansbegravning i Vättern, icke senare än trenne dagar efter islossningen i sagda pöl.
Hatten från
Jupiter (jag vet att den är ful) har jag redan skulpterat av i gul frigolit, och denna frigolithistoria vill jag först få omnämnd i Journal of Natural Art & Music innan den går omkull, vilket indikationer på redan gett sig tillkänna. Skynda på!
Min baseballkeps vill
ställa upp i samhällets tjänst innan den flamberas i motorolja och ursurperar Mona Lisa till allmänt skyddshelgon.
c)
Glacifluvialt jordartsmaterial.
Erkännande
vikten av stratifiering eller kanske rentav det oundgängliga i renslipandet av Häcklefjäll, är jag mannen att härmed upprätta en minnesfond till bevarandet och vårdandet av samtliga grustag beroende av istida betingelser. Sålunda placerar jag en stor käftsmäll på belackare och hela kollektionen av ryggradslösa nja-sägare. Det kan vara väl investerad möda.

2. Fast egendom.
a) Lyxyachten M/S Banankompott, grundstött i Hjälmare kanal år 1983, skall rustas snett åt sidan på så sätt att ingen fan kommer ombord, även om de verkligen måste. Därefter torde vattnet runtom mineras spontant av lokala ålfiskare.
b) Femhundra
tvåplans suterrängvillor i Gobi-öknen. Dessa skall flyttas till Panama dagen innan min favoritproducent av rotborstar rullar ut vårprodukterna till församlade handlares entoniga mässande av Mozarts Confutatis Maledictus på annan ort.
c) Tunnelsystemet under
konstruktion under min krypta måste ovillkorligen slutföras och zombierna tränas till vakttjänst på kyrkogården mellan de klockslag då månen överskiner solen alternativt då grusgången inte krattas hysteriskt. Det borde vara en enkel sak kan man tycka men om mina släktingar är hälften så oföretagsamma som jag misstänker så kommer det att krävas både hot och mutor för att de ens ska överväga att lyfta ett finger, än mindre gräva det faktiskt inte påbörjade tunnelsystemet. Till råga på eländet når det mitt källarkomplex om inte förr så åtminstone sedan, vilket uppkomsten saknar. Basta!
d)
Ordentligt fastskruvad å sportstugans torvtak återfinns ett stycke parabolantenn, en jakttrofé och ett svårbegripligt sammelsurium finska gnomer. Dessa blir med min nådiga tillåtelse förvaltare av varandra framgent.

3. Min slavmarknad
i Skillingaryd.
Borta
är dagarna då jag kunde stå bredbent och myndigt anbefalla pöbelns respekt när jag visade mina bokmärken, prydligt uppklistrade i förgyllda rader i kollegieblocken jag stulit lådvis av från min gamla högstadieskola. Borta är även den tid då jag med oxpiskan drev långa rader av slavar till kroppsarbete eller förtjänstfull försäljning till tacksamma brukspatroner och deras likar. Emellertid finnes alltfort en befintlig verksamhet under mitt namn på stenkasts avstånd från bensinmacken vid Motala Ström, och den i Skillingaryd också förstås. Obrukbart land och utdömda kåkar är bara till besvär - in med nya, fina länder som Schweiz! Vad jag menar är att mina signifikanta äganderätter i samtliga dessa orters etablissemang gott kan utgöra föremål för ett smärre tornerspel vars intäkter går oavkortat till sådant som utannonsering av min död medelst fyrfärgs helsideannonser i Ringarums Byablad samt röksignaler från Bålaberget i stereo. Därmed kunna man påräkna kronor åttio från detta till det.

4. Litterär kvarlåtenskap.
Det är det väl ingen som minns nu, men jag skrev en avhandling en gång. Dess huvudsakliga frågeställning gällde huruvida en mycket liten och tämligen otydligt grönaktig fläck på moster Kurt verkligen var otydlig, grönaktig och liten såsom utlovats. Tvistefrågan låg i de mätmetoder som tillämpats av föregående professor i ämnet (en lika burdus som charmerande hårig idiot), nämligen en bruten tavellinjal från papperskorgen, tre liter falu rödfärg och en redlös positivhalare. Lämpligheten av dessa mätinstrument bestreds vigoröst av en närmast okänd doktorand: mig. Hursomhelst lät jag nåd gå före rätt. Det ångrar jag bittert. Likafullt kan det inte undgås att tampas slikt, för böveln.
Mina många diktsamlingar
borde brännas på bål, men avhandlingarna kan gott användas till dasspapper. Resten är usel dynga.

5. Övrigt.
Skallbasen
min torde lämpa sig som fruktskål. Jag föreslår en förnicklad finish med ett litet emblem, helst svårbegripligt och hypermodernt, designat av min självdöde undulat efter en grundligt gruvlig urgröpning. Så beskaffad torde den utgöra en prydnad av sällan skådad magnitud och skänks därför med tillförsikt till utrikesministerns Cadillac Kjell.

Nedtecknat under
inflytande av flera olagliga substanser, men däribland icke sk "alskoläsk", ety sagda substans smakar som den förtjänar,

Hr
Gunnar "Blådåren" Hjalmarsson   

  

Diskutera
Mitt testamente

Anders Bylund
2005-05-16, 06:38:14
Vi hade inga vapen
Och tji ammunition
Nej, blott en brukspatron men han var full som en kanon!

Anders Bylund
2005-04-18, 13:19:51
Herrn finner icke sedimentanalys intressant? Nåja. Man finge väl improvisera =)

Måns Svensson
2005-04-18, 08:11:14
Om vi någonsin träffas IRL, hoppas jag att vi kan komma på något annat att prata om. =)

Administrator: Anders Bylund