Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Det senare redogjorde han utförligt för i i den långrandiga monolog han under hela förflyttningen mumlade för sig själv, men som netecknades först ett halvår senare baserat på minnesbilder och, medgav han senare, slumpvis utvalda partier i Gösta Bohmans memoarer. Att dessa publiceradesöver huvud taget vid en så tidig punkt i Bohmans liv är en omständighet som visat sig omöjlig att tillfredställande förklarar, och hardärför blivit något av en


Mans | 2017-12-07, 13:12:28
Mjo.
marten | 2017-12-07, 05:30:04
Gräsligt svårt att plantera själva konspirationerna här.
Mans | 2017-04-04, 10:38:04
Fixat.
marten | 2017-04-04, 05:48:35
Cykek?
Mans | 2017-04-01, 15:57:41
Jo, jag läste nog bara för fort.
marten | 2017-03-31, 07:27:43
Njaej. Tror det blev rätt. Eller?
Mans | 2017-03-31, 07:11:32
Lite fel där, eller?
  
Administrator: Anders Bylund