Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Allestädes a:n

Statistics


Blue = Kim Carlquist
Green = Andreas Nyström
Red = Mårten Lind
Teal = Anders Bylund
Purple = Andreas Lind

   Alla anonyma ansikten arbetar alltid annorlunda! anförde Abel angående arbetsförmedlingens apatiska avslag. "Ansökan ankom alldeles aningslöst anbefallen" anmärkte August Andersson avseende Abels anförskaffade anteckningar. "Ack! Antingen avskaffade arbetsförmedlingen all anständighet..." Abel avbröt Augusts aktningsvärda apatiska anförande.
-"Alltså anser Andersson
att A-kassans anförvanter aldrig anade allvaret av att attestera Anderssons avgifter?"
-"Avgifter?"
anmärkte August. "Aldrig. Att anta avoga aspiranters anmärkningsvärt ansträngda attester avleder allt annat", avhandlade August. Abel antecknade andäktigt.

Annorstädes, antagligen avkroks
, anade Abels avlägsna arvtagare Agar att aga aldrig används alltsedan avskaffandet anno artonhundratrettiosju.
-"Ack!" ansåg
Agar. "Att arkebusering av avfällningar avskaffats anser Agar avgör angelägenheten; Alfhild accepteras aldrig av andra arbiträrt arvoderade anförvanter." Av alla aviga allokerade avgifter avgör avkommans anmärkningsvärda arvode ansenliga andelar av arvsrättsliga arrangemang. Aningslöst antastade Ansgar alla avgiftade alkoholister.

Avgjort.
  

  

Diskutera
Allestädes a:n

Anders Bylund
2005-02-28, 07:35:40
Översättning:
Den som lever får se.

Anonymous User
2005-02-25, 13:12:51
Qui vivra verra

Anders Bylund
2004-08-26, 06:00:04
Jag hade väntat mig sämre. Duktigt jobbat, grabbar!

Administrator: Anders Bylund