Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind

   Kollektivtrafiken i vårt län står inför många utmaningar under det kommande kvartalet. Vi ser exempelvis att upprustningen av länets infrastruktur är kraftigt försenad och hur i synnerhet vägsträckorna mellan Örnsköldsvik och Junsele, Örnsköldsvik och Boteå, Örnsköldsvik och Hemling (med självskrivet undantag sträckan Hädanberg-Uttersjö), Örnsköldsvik och Docksta, Örnsköldsvik och Norrflärke, Örnsköldsvik och Hörnskatan, Örnsköldsvik och Näske, Örnsköldsvik och Banafjäl, Örnsköldsvik och Stubbsand, Örnsköldsvik och Butsjöböle, samt sträckorna Undrom-Kalknäs-Offer och Bjästa-Kornsjö-Eden är eftersatta.


1. Örnsköldsvik-Junsele.


I
stort är denna vägsträcka tekniskt farbar, men på flera ställen förekommer besvärliga tjälskador. Värst av dessa är en sträcka på 60 meter vid Myckelgensjö, där asfalten på flera ställen spruckit och böjts. Åtgärder är planerade till februari kommande år men försvåras av avsakad av viltstängsel längs större delen av sträckan. Inget nytt stängsel är

planerat enligt Trafikverket, vilket fått hela åtgärdsprogrammet att skjutas på framtiden. Boende i närområdet rekommenderas tills vidare lösa transporter till och från tjälskadorna med turistbussar.


2.
Örnsköldsvik - Boteå.


Större delen av denna
sträcka är sedan långt tillbaka i sådant förfall att vägbanan knappt kan kallas väg, eller ens vandringsled. Ett fragment av asfalt lär kunna påträffas cirka fem kilometer nordöst om Boteå, men det är också allt. Myndighetens ambition är lokalisera den tidigare nyttjade väg 298, Huruvida en ny sträckning är aktuell eller om den gamla duger beror på om det finns något lagrum för att kalla en skogsstig för framkomlig bilväg. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns juridiska avdelning utreder frågan med "bibehållen respekt för berörda parter och samhällsintresse", vilket betyder vad det låter som.


3. Örnsköldsvik-Hemling (undantaget
Hädanberg-Uttersjö)


Motorvägsbyggets framskridande
har ännu inte nått denna sträckning av vägen upp till Brattbacksbergets omgivningar. Delvis beror detta på att projekteringen dragit ut på tiden men i högre grad på att lokalbefolkningen motsatt sig vidare exploatering av den mosse som befinner sig på båda sidor om berget. Man har rest såväl pansarvagnsvärn som spritt olika typer av landminor i mossen. Olyckligtvis stipulerar kommunens regler för civil olydnad att inga som helst hinder får resas för framåskridandet av den anarkistiska falang som bebor mossen, varför vägbygget orsakat en svårartad lokal konflikt.

4. Örnsköldsvik-DockstaAllt sedan planerna
på att rusta upp länets"skamfläck", Docksta, första gången restes har ett antal boende därstädes gjort stor sak av att ingen jävla storstadspamp från Härnösand eller Örnsköldsvik ska väl komma här och säga åt hederligt folk hur och när traktens bussar ska gå eller för den delen vad som ska finnas i ett samhälle. Emellertid har vissa framsteg ändå gjorts. Visserligen har en del av förbättringarna snarast skett trots, inte tack vare, den lokala befolkningens medverkan. Detta gäller särskilt omasfalteringen vid Dockstas södra vägskäl. Här har man i ett alexanderhugg helt frankt asfalterat över det hinder som aktionsgruppen "Nej till alla jävla påhitt som överheten prackar på oss!" ställt ut: en grisskär skinnsoffa och ett betongmarsvin i naturlig pose med tassarna i en syltburk, naturligtvis symboliserandes den Ertappade Korrupta Makthavaren på Länsstyrelsen i Örnsköldsvik, i färd med att helt cyniskt lägga beslag på "hela jävla skiten", som saken formulerades på reklampamfletter och stora plakat i och omkring Docksta. Man bör fortsättningvis vidta för situationen anpassade åtgärder, involverandes piketpolis, när man fortsätter med förbättrandet av den nämnda sträckningen.


5. Örnsköldsvik-Norrflärke.


Denna
sträcka har ända sedan kommunalrådet Gyllenkroks dagar varit undantagen övriga i länet gällande lag och ordning, vilket öppnat för ett godtycke i såväl hastighetsbegränsning som tillåtna fordon. Effekten av det har över tid blivit att många sett sträckan som en ren lekplats eller i vissa fall soptipp. Över huvud taget har denna lapsus medfört ett lokalt förfall i såväl seder som vandel. Det mest uppenbara motmedlet är att tvångsförflytta större delen av Örnsköldsviks tätort och sprida ut invånarna så att den dysfunktionella lokalbefolkningen så att säga späs ut.


6. Örnsköldsvik - Hörnskatan.


Det som en
gång utgjorde ett av Sveriges apotek, "Mor och Far Maceut Jonsson & c:o" är sedan tidigt 90-tal begravt under rasmassor efter sprängningarna i samband med den lokala mulleskolans årliga utflykt till fågeltornet vid Stora Mossen. Detta har medfört vägtekniska komplikationer i närheten av Hörnskatans olika av- och påfarter. En provisorisk lösning innefattande en bedagad för att inte säga klart och uppenbart skrotfärdig ankarlift från skidanläggningen i den aldrig någonsin färdigställda störtloppsbanan (eller "hanget", som den benämns i lokalpressen) Storkullen har förvärrat situationen så att den nu kräver militärt ingripande. En pensionerad major vid artilleriet vid namn herr Långdistans-Haubits har lovat att bistå med förslag på trötta efternamn på kollegor och har hittills följande dylika: Kanon, Nickhake, Kartesch, Krevad, Bang, Krypskytt, Stridsfordon 90, Amfibiebataljon, Bajonett, Verkanseld, Bredsida, Jonsson och Kapitulationsquist. Vi kan på goda grunder ifrågasätta om detta var värt majorens ansenliga arvode. Även med hänsyn taget till listans ansenliga längd (830 sidor i kvartoformat) kan man ifrågasätta varför regionens pengar ska få spenderas på sådant när regionens vägar är i nuvarande bedrövliga skick. Alltnog, stora delar av vägbanan är ändå helt farbar. Man kan således fästa mindre avseende vid rasmassorna runt Hörnskatan.


7, Örnsköldsvik
-Nangiala


Sträckan har sedan 1971 trafikerats
huvudsakligen ut genom ett fönster och försvunnit i ett stjärnbestrött mörker och tydligt utmärkta hållplatser har det varit ett helvete att hitta några överhuvudtaget. Ändå har flera gånger insändare i lokalpressen gjort gällande att folk har klivit av och på som vanligt, endast med avsikten att kliva av exempelvis vid Hörnskatan eller Junsele. Istället har de, som den som har basala kunskaper i Lindgrens oeuvre av undanglidande norrländsk dubbelironi genast kunna räkna ut, fått åka med utan biljett med hänvisning till "alla ska vi dö nån gång" och därefter lämnats vind för våg utanför Sofias gård. Man kan på goda grunder hävda att det inte ligger inom ramen för kollektivtrafikens uppdrag att skeppa själar mellan världar, och likaledes kan man   

  

Diskutera
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Mårten Lind
2017-08-25, 05:31:02
Det bådar ju gott för denna text.

Måns Svensson
2017-08-25, 05:25:38
Jag kan bara hålla med. För övrigt tror jag att Landsarkivens inspektion etc. också var en faktisk titel på någon gammal utredning som jag fick syn på någonstans.

Mårten Lind
2017-08-25, 03:37:58
När jag skulle logga in skrev jag tankspritt "dintur" i sökfältet. Överst på googles träffar fanns *dintur.se*, och i ingresstexten stod först *Kollektivtrafiken i Västernorrlands län*. Jag tänkte först att någon startat en ny berättelse, men insåg sedan att kollektivtrafikens i Västernorrlands län hemsida faktiskt heter så. Nå, jag tyckte ändå det var en bra titel på en berättelse.

Administrator: Anders Bylund