Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Erosion som hobby

Statistics


Blue = Katarina Berlin
Green = Måns Svensson

   Att angripa jordmassor och lerlager med lust och energi kan vid första anblick framstå som ett rent slöseri med tid. Men vid närmare eftertanke förstår man att det även är ett säreget drag hos vissa löst sammansatta grupperingar av människor som ibland kallar sig för olika saker, men som ofta bara är vanlig entreprenadverksamhet i samhällets eller den enskildes tjänst. Många av de som kör grävmaskin eller på andra vis ägnar sig åt karvande i jordlager är förtjusta i processer som bryter ny mark och skapar förutsättningar för ett på många sätt underligt men spännande projekt. De liksom säger till på skarpen mot alla försök att vidmakthålla det Gud skapat i vår omedelbara omvärld. De framhärdar genom urberget och så småningom smulas de själva ned till små små bitar, om inte annat anges i något slags testamente inför kremeringen. Så för den som vill krossa sten till mjöl finns det gott om likasinnade som gärna bildar nätverk och kan tänka sig att åka på konferenser och studieresor som om inget annat någonsin fanns att ägna sig åt alls. Seså, åk nu!   

  

Diskutera
Erosion som hobby
Administrator: Anders Bylund