Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Fruktmaskinen

Statistics


Blue = Katarina Berlin
Green = Mårten Lind
Red = Måns Svensson

   På förekommen anledning har det på flera håll rests önskemål om att de senaste nydaningarna bör komma samtliga styrelseledamöter till del. Vi är därför några som gått samman för att köpa en fruktmaskin till er i styrelsen. Fruktmaskinen kommer att förenkla intaget av frukt och därmed göra fikarasterna nyttigare, längre och påtagligt nyttigare! Har jag sagt att nyttigheten kommer att vara en faktor som blir avsevärt förbättrad med en sån här maskin? Maskin är egentligen för lite sagt. Hela konstruktionen är ett unikt stycke mekanik, både i fråga om just nyttiggörande och, enkannerligen, sinnrika tekniska lösningar av sällan skådat slag. Exempelvis finns en "spak" (!) installerad som igångsättande reglage. Den representerar sannolikt en allmänmänsklig strävan att att automatisera fruktprocesser, och kan sannerligen sägas vara unik i såväl tanke som form. Olika typer av frukt passar olika bra i olika situationer, vilket vi vill framhålla som en generell sanning. Därför tillhandahåller maskinens tillverkare en kort pamflett eller "brandtal" om man så vill, vilken i tydliga ordalag beskriver de olika tillämpningar och möjligheter som maskinen erbjuder. Här är ett kort utdrag: "Vid all konsumtion av pruinösa stenfrukter måste reglage "Starkström" slås på för att undvika svagström. Önskas däremot svagström, bör frukten konsumeras omedelbart. " Tydligheten i detta exempel är slående.


Inom styrelsen
ansåg man att maskinen vi hade tidigare började bli dammig och trist att titta på. Visserligen var den inte alldeles hopplös i fråga om att mata ut ut processad frukt (även om driftstopp knappast var okända), men ett visst mått av förnyelse skulle piffa upp, som det ofta formulerats. Självfallet vill vi inte gå händelserna i förväg, men ni bör nog skyndsamt ordna med de praktiska detaljerna medan det "politiska klimatet" medger det. Inte för att låta negativ men det borde nog inkomma en del klagomål på hur det här med styrelsemötena egentligen är skött, ta protokollförningen tex. I protokollet från ordinarie styrelsemöte den 6 mars har man numrerat paragraferna med en ditklistrad etikett med följande lydelse: "OBS! justeringsmännen är idioter". Detta kan förvisso inte nekas till, men det gör protokollen något mindre korrekta rent formellt. Vi måste försöka bortse från olika distraherande detaljer och fokusera på kärnverksamheten. Jojo, lycka till!   

  

Diskutera
Fruktmaskinen

Mårten Lind
2017-04-04, 05:46:02
Det var närmast en befrielse att stänga det här.

Mårten Lind
2017-02-09, 03:10:06
"ansåg man att maskinen"

Måns Svensson
2017-02-09, 02:46:02
Säg vad du vill skriva, så lägger jag in det och så kör vi vidare.

Administrator: Anders Bylund