Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Sidor av helvetet, del 5: Gå på kvartssamtal på Kronobergsskolan i Växjö

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind
Red = Katarina Berlin

   Växjö kommuns ytterst säregna transformation från "familjetillvänd småstadsidyll" (stadens slogan från början av 90-talet fram till 2005) till något slags aktivt eftersträvad vilda västern-trakt har lockat till sig allsköns rättshaverister, varav flera lyckats få anställning i bygdens mellanstadieskolor. Detta är anledningen till att elever och föräldrar under de senaste åren emottagit allt märkligare kallelser till skolornas föräldramöten: "Medtag handpenning eller påse med guldstoft. Insatser kan göras i lärare Henderssons oljeborrningsbolag senast en vecka innan mötet." Man påpekade också från flera håll att kallelsen utsänts först sedan "Hem & Skola"hade påminnt kommunens skolor om att de inte bara var ålagda att hålla förädramöten utan alltså även någon form av undervisning. Detta rörde upp ont blod i lärarförbundet som skyllde på otydliga riktlinjer, läraryrkets sjunkande status, samt bristande stöd från rektor i svåra frågor. Istället tog man inom förbundet ställning för en helt ny form av verksamhet; Inkassoverksamhet. Man rekryterade på eget bevåg ett antal lokala grobianer, främst ur Kronobergsskolans nionde årskurs, vilka utplacerades i skolans upptagningsområde och beväpnades med olika utrangerade effekter ur materialförrådet i slöjdsalen. Exempelvis trasiga rubankar, lösa filblad, brädstumpar och ett gammalt tuggummipaket Hubba Bubba lakrits där endast halva biten fanns kvar. Nu kan man med fog fråga sig hur denna bisyssla kunde bidra till den avskyvärda verksamheten i stort, men samtidigt kan man ("fog" förresten, hihihi) också förstå att man var i en veritabelt helvetisk situation, faktiskt.   

  

Diskutera
Sidor av helvetet, del 5: Gå på kvartssamtal på Kronobergsskolan i Växjö
Administrator: Anders Bylund