Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Bruksanvisning

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind
Red = Katarina Berlin

   Tack för Du valt en Grappofon. Vi hoppas och tror att Din Grappofon ska bringa dig både nytta och nöje. Innan Du börjar använda Din Grappofon rekommenderar vi att du noga läser igenom denna bruksanvisning för att säkerställa Din och Din omgivnings hälsa. När Du använder Grappofonen för första gången kan det vara en god idé att sörja för god ventilation eller vistas utomhus eftersom plasthöljet som omsluter själva apparaten kan avge en stickande lukt vilken EVENTUELLT kan vara cancerogen. Åtminstone bör Du undvika att slicka på Din Grappofon, eller vidröra den utan asbetshandskar och gummisulade kängor. Placera nu Grappofonen på slätt underlag. Använd vattenpass och var OERHÖRT noga med stabiliteten i underlagsmaterialet är utan anmärkning. När placeringen är klar iakttas ett säkerhetsavstånd om minst fem aln. Brandfilt och pulversläckare skall finnas inom räckhåll. Vid första körningen bör Du förvissa Dig om, att grannar och förbipasserande är förvarnade, sätt ut skyltar eller avspärrningar och överväg om det inte vore bäst att evakuera närområdet. Att starta Grappofonen i ödemark kan däremot vara förknippat med akut livsfara då Du som användare måste ha tillgång till någon form av sjukhus.
Steg 1.
Öppna kartongen som är märkt med elva dödskallar och ta försiktigt fram de elva dödskallar som återfinns i svarta tygpåsar märkta med en dödskalle (var). Öppna därefter dödskallarna (luckan i kraniets bakre del).


Steg 2. Fäll
ut den lilla skärmen över anslutningskabeln och vrid den 45 graders tills det stora kugghjulet blir synligt.


Steg
3. Gör klart.


Steg 4. Hämta
.


Steg 5. Hämta mer. Se till att
det täcker!Steg 7: OBS! MYCKET VIKTIGT
ATT TÄCKA FRIKOSTIGT MED TÄCKMATERIAL.


Steg 8:
Stäm löpande av att kontinuerliga mått inte ändras. Testa testa testa! Använd måttbandet som finns i facket på baksidan av den yttre mittersta modulen på originalemballagets omslag.


Steg
9: Slutkalibrering. När mätningarna i steg 8 entydigt visat att godtagbara riktvärden är i ekvilibrium är det dags att trycka på startknappen till själva drivremmen. Då drivremmen är känslig, bör man mycket försiktigt fatta ett grepp om dess svagaste punkt ( svetsfogen ). Håll tummen på detta ställe samtidigt som Du för strömreglaget till på-läget, men släpp inte greppet om drivremmen ens för en sekund, för då finns risken att alla inställningar måste göras om på helt andra sätt.


Steg 10. Kör!


Vi önskar dig
en fortsatt trevlig "upplevelse" med din Grappofon. Lycka till!   

  

Diskutera
Bruksanvisning

Mårten Lind
2016-12-19, 03:36:56
Den här prylen avger stickande, möjligen cancerogen doft, är antagligen giftig och strömförande. Den fungerar inte om den inte står alldeles slätt. Mycket stor risk för farlig brand föreligger vid användandet, och möjligen även för explosion. Svår skada verkar nästan oundvikligt eftersom användaren måste ha tillgång till sjukhus. Det mest konkreta vi vet om produkten är att den innehåller elva dödskallar med en lucka i kraniet. I kraniet (troligen) finns en kabel och ett stort kugghjul. Sen blir det mycket mer oklart. Något måste täckas och några mått är viktiga. När detta är säkerställt ska en drivrem startas, medan man håller i den. Sen är det bara att köra.Administrator: Anders Bylund