Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Viktigt att veta om svamp

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Katarina Berlin

   1. Nästan alla svampar döljer för sin omgivning vad de egentligen är ute efter. 2. Det är oerhört farligt att få en container med sporolerande ostronskivling i huvudet från 60 meters höjd. 3. Svamphyfer kan endast undantagsvis användas som repstegar för trädalver och jordälvor. 4. Harald H. hade en gång ett helt efternamn, men efter svampplockning i sus och dus och efterföljande vistelser på behandlingshem har han nu tagit efternamnet Calocera och fått hemlig identitet till 50 procent. 5. Svamp i allmänhet är att betrakta som en kulturell konstruktion med fiktiva könsidentiteter som endast mykologer kan efterlikna. 6. På 1870-talet ansåg man att svamp finns i skogen. 7. Svamp finns i skogen. 8. Om man springer förbi svamp kan den undgå upptäckt. 9. Fem laxar är mer än tre kantareller. 10. En gång svamp alltid svamp. 11. Riv ner en björkkvist och forma den till liten ring, sen är det ingen match att hitta matsvamp. 12. Världens största skäggriska stals 1987 på Ölands södra udde. 13. Blodriskor är inte alltid, men ofta, lätt obehagliga och har en tendens att nästan helt ta överhanden i stuvning och sockerkakor. 14. Om man drar en murkla baklänges får man verkligen passa sig så att inte man snubblar i den ojämna terrängen. 15. Om man nu nödvändigtvis måste plocka fårtickor så gör det inte på kvällskvisten, då är det helt omöjligt att få hem dom.


Med dessa femton
upplysningar i bagaget försökte en helt "vanlig person" ge sig ut längs ett elljusspår i Norrtälje för att finna matsvamp. Personen fick problem då den inte ville ta till sig punkterna 9 och 14. Den började oroligt röra sig i sicksackmönster varpå första försöket att dra en murkla baklänges istället blev i sidled. Detta ledde till ytterligare förvirring och andra svampplockare greps av misstag av polisen när telefonsamtalen strömmade in, då ortsbefolkningen anade oro och ångest i skogen. Ingen svamp kom till polisens kännedom, men däremot mottog man flera lådor med sparris dagen efter. Denna situation hade kunnat undvikas om ovanstående pm om svamp i större utsträckning hade gjort tydligt vilka följder och konsekvenser ett bristfälligt memorerande av punkterna kunde få. Vid all information till allmänheten och övrig personal på för detta ämne relevanta arbetsplatser kan man inte nog betona vikten av ett seriöst förhållningssätt till svampBläcksvamp är anmärkningsvärd
på få sätt. Därför kan man utan dåligt samvete vika sig dubbel av skratt så fort man kommer nära en sporulerande dito. Trots detta ägnade sig en mykolog åt omfattande studier av bläcksvampars sporulering. Metodiken var originell: Via ett plaströr av hela 40 meters längd sondmatade han bläcksvampen med ister samtidigt som kontinuerliga analyser av omvärldsvariabler registrerades på en liten bandspelare. Med hjälp av en liten men oerhört kraftfull kompressor sköt han istern genom röret, varvid svampen givetvis svarade med en explosiv sporkaskad. Till detta kom dock även en total förmörkelse av mykologens utrustning som försvårade varje försök att registrera nödvändig data. Till råga på eländet så var hans agarplattor förorenade med agar, vilket var så oväntat att han inte kunde förmå sig ens att nödtorftigt fullfölja den ursprungliga forskningsplanen. Han struntade alltmer i svamparnas ekologi, men började så smått tro att han själv interagerade med sin omgivning genom spröda hyftrådar som fortplanta sig ut ur mina tår,fingrar och knän. Jag blir så trött!   

  

Diskutera
Viktigt att veta om svamp
Administrator: Anders Bylund