Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Varankrossen - en användarhandledning

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Katarina Berlin

   För alla som någon gång kommit i kontakt med varaner är ju väl bekanta med fenomenet något att välkomna. Varaner är ofta ganska svåra att mala till färs och man hör ofta professionella kockar klaga över de svårigheter som är behäftade med detta göromål. Nu finns dock äntligen en möjlighet för gemene man att snabbt och enkelt förfärdiga fina varanbaserade anrättningar. Men, smakar det så kostar det, både i form av pengar och i form tekniskt kunnande. Det är viktigt att inte bara tro att man kan starta krossen helt utan vidare. Noggranna förberedelser krävs. Därför har vi utarbetat en manual där de viktigaste momenten illustreras i fyrfärg och i korta ordalag. För att förtydliga och belysa hur tekniken i detta fall berikar din krossupplevelse finns även ett antal filmer på youtube där du får användbara och handfasta råd om hur Varankrossen skall hanteras. Först och främst så måste alla i rummet ta på sig skyddsutrustning och skriva under på ett särskilt skyddshandledningsavtal vilket friskriver tillverkaren från allt ansvar i händelse av att något går snett i krossprocessen. När detta är avklarat, tryck på den lilla lila knappen på baksidan och tala in ett meddelande till Varanen. Lösgör sedan den gudabild av svagt gul plast som täcker öppningen till krossens stickkontakt. Placera gudabilden på valfritt ställe, men se till att ha den lättillgänglig då den kan behövas med kort varsel. Öppna sedan huven på behållare 2A och häll i 1 dl solrosolja. När rätt nivå uppnåtts tänds en grön lampa på baksidan av den näst minsta flätade uppsamlingsbehållaen (3A på ritningen). Tag reda på fnaset som lätt lossnar från reglage 8F och lägg det i den andra uppsamlingsbehållaren till vänster om den andra uppsamlingsbehållaren. Håll ögonen på den bakre varningslampan, om den blinkar måste man snabbt knappa in kod 15X698FTJ, annars finns risk för att den nedre krossvalsen överhettas i den bakre fogen. Öppna nu luckan under lucka WC60xf och frigör reglaget som styr den lilla termostaten till överhettningsskyddet, vrid detta motsols men inte för långt, endast så att det nästan går 3/8 förbi det femte strecket på vredet tills du hör ett knäpp. Läs av displayen och notera lufttryck och humiditet. Förbered nu själva kodningen av initialfasen genom att aktivera uppsamlingstråget för själva krossprodukten. Detta åstadkoms genom att man drar tråget mot magnetremsan till höger och sedan fyller det med vanadylsulfat och kulörta silkespapper. Kontrollera att inga partiklar fastnat i avskiljningfiltret (D13), om så ändå är fallet måste filtret rengöras med lingondricka och kaustiksoda. OBS! Kaustiksoda kan förstöra intillsittande termostat (D76) var därför varsam! Innan kodningen påbörjas bör Varankrossen torkas av med Varankrosstrasa typ 1C. Trasor av annan typ än rekommenderat kan skapa problem med statisk elektricitet och repa höljet. Efter torkningen lösgör den främre krossvalsen sig själv. Om så ej sker, försök att vicka försiktigt på spaken som reglerar valsvinkeln. Nu är det bara att lyfta på nedre hydralkolven och fylla på med små bitar av vadd (se sid 36 bild 317E) när tryckmätaren så indikerar. Med varsam hand bör man därefter vicka loss den lilla luckan på insidan av själva krossen, akta noga så att den inte startar, knivarna är ytterst vassa. Om du skär dig finns en förbandslåda under den stora avfallssluckan till vänster om den lilla avfallsluckan. Bakom den finner du plåster. Uppstår större köttsår, plocka fram gudabilden och följ instruktionerna i bilaga 2. Under tiden som krossen värmer upp passa på att flå några sniglar, antingen vanliga eller av typen Vinbergssnäckor, och placera dem i matarmunstycket, de gula tryckutjämnarlådorna eller i själva krossen. Om kodningen förlöpt enligt beräknat kan du nu vika ut den nedre avfallsuppsamlaren och däri kommer du, om allt fungerat, se snigelresterna rinna ut. Nu till själva varanen. Den bör också flås förstås, men först måste man noggrant försäkra sig om att alla inälvor verkligen är på plats. För bästa krossresultat kan Varanen behöva marineras i en blandning av spillolja och bromhexid, denna marinad som hänfört så många. Det är dock viktigt att den inte ligger i för länge och sedan sköljes. Max 6 sekunder sedan tas den upp och sköljes alltså inte. Nu stundar själva krossningen: öppna huvudfacket genom att vrida på den lilla lilla veven som skjuts ut efter att rebusen på locket insida har lösts. Misslyckas du är det bara att starta proceduren från början. Skulle den lyckas kan du nu gå bort till varanen och lyfta den i bakbenen. Tänk på att den översta skruven i inmatarfacket är dimensionerad för medelstora varaner, om din varan är större eller eller mindre, ändra inställningarna genom att dra i spaken motsols respektive medsols beroende på vilken typ av varan du har tillgång till. Observera att vissa typer av varan har väldigt lätt att fastna i i inmatningsmunstycket, detta förhindras enkelt genom att byta till specialmunstycket av typ aAv34. Detta kan köpas i vår specialbutik i Robertsfors eller hos välsorterade varanhandlare i Sydtyskland. Vidare bör man så långt det går undvika överviktiga varaner i krossen. Förberedande kontrollvägning och starta samtidigt krossen. När samtliga lampor runt apparatens nedre del lyser grönt läggs varanen i inmatarfacket. Gör den avslutande kontrollen av uppsamlingskärlet genom att långsamt dra en färgglad snodd omkring din midja samtidigt som du blåser lite lätt mot kontrolluttag 67c. Läs av displayen en gång till och filma medan du vrider dig motsols. Nu pressar du varanen snabbt och enkelt genom att trycka den med svansspetsen före genom inmataren. Glöm inte att hela tiden hålla koll på temperaturen, trycket, luftfuktigheten i rummet såväl som utomhus. Det är också lämpligt att under själva krossningen hålla för öronen då den hårda huden på varanens rygg ofta orsakar smällande ljud i krossen och kan även riskera att fläktsystemet ger ifrån sig skärande ljud. Fläkten bör under inga omständigheter köras så den blir överhettad, då kan den i värsta fall smälta. När krossmassorna börjar välla ut genom utmatarfacket är det dags att plocka fram den långa uppsugningsslangen, den kopplas med fördel in strax intill själva utmatningsvalsen så att inget förspills. Krossningen bör fortlöpa kontinuerligt eftersom avbrott lätt kan göra att krossen slammar igen. Skulle så bli fallet bör ni ta fram rengöringsstickan (Z13) och med cirkulära rörelser föra den genom kanalerna som löper diagonalt tvärs över den tjocka frånluftsslangen (G15). När gasen från den sugs ut måste du ovillkorligen vika ut din skyddsmask och inom tre minuter tillföra syrgas. Tänk också på att varanfärsen måste steriliseras innan den kan tillredas, det kan inte nog understrykas att varanfärsen trots detta är delikat och en råvara som väl fyller hela ditt näringsbehov. Nu är det bara att plocka fram Varanreceptboken, som denna vecka är kraftigt rabatterad i samband med köp av extrautrustningspaketet från vår webshop. Mycket nöje önskar med din varanfärs i tankarna din leverantör av Varankrossen.   

  

Diskutera
Varankrossen - en användarhandledning
Administrator: Anders Bylund