Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Helgdagspulver

Statistics


Blue = Mårten Lind
Green = Katarina Berlin
Red = Måns Svensson

   När Socialstyrelsen tog efter noggrant övervägande och totalförbjöd alla former av berusningsmedel som någonsin hade prövats, lät följderna vänta på sig? Knappast! En omedelbar reaktion var man gick blev följden. Detta hade förutspåtts om man varit lite mer åt det hållet. Otyg och allsköns påfrestande mylingar krälade i stoftet och gnällde på bristen på berusningsmedel, men trots deras enträgna böner låg beslutet fast. Ingen skulle få något. Detta drevs både på tjänstemannanivå och genom en runtskickad, icke diarieförd rörpost som tillkännagav att snart skulle vaktmästaren göra "razzior" i folks skrivbordslådor. För att dämpa indignationen över detta tilltag lanserades Helgdagspulvret.


Helgdagspulvret var
ett substrat för odling i balkonglådor som tillförde viss strukturförbättring för jorden och lite kalium, dock knappt påvisbart. Som njutnings- eller rusmedel hade det dock aldrig nyttjats eller för den delen ens föreslagits. Det var först när en tjänsteman vid Växtodlingsverket råkade få nys om vissa bieffekter som personal vid Balkonglådeodlingsinstitutionen drabbats av i samband med jämförande försök mellan jordförbättrande preparat som en slags arbetsskada. Man hade i strid mellan föreskrifter lagt upp Helgdagspulvret på borden i den lokal där man drack förmiddagskaffe och underlät dessutom att beskriva riskerna för personalen. Denna misstog naturligt pulver för strösocker och hällde i kaffet för full mugg. Gott och väl så långt men snart uppstod oväntade krampaktiga rörelsemönster och hängande örsnibbar. Men då ingen på kontoret tyckte det avvek alltför mycket mot den allenarådande bisarra stilen som råkade råda allena, fick det fortgå dag efter dag utan att någon ingrep. Detta ledde i förlängningen till att pulvret blev allmänt vedertaget som ett slags fikatilltugg och konsumtionen steg. Som nämnts var den allenarådande stämningen avgjort avvikande från exempelvis den mer allvarsamma och professionellt korrekta som vanligtvis kringvärver företeelser likt de man associerar med sådana sammankomster som fika. Ritualen att hälla strösocker i varandras kaffekoppar till brädden och sedan skratta hejdlöst åt ingenting som har med saken att göra var ett exempel på spin tji som man internt kallade uteblivna spin i kvantmekanikkretsar och detta var i och för sig inte alldeles att hänga i granen. Likaväl hade man ett visst rykte att tänka på. När man senare gjorde det insåg man att helgdagspulvret kanske skulle kunna komma till god nytta när det blandades ner i proteinshakes och smothies, till exempel. Efter det som sedermera ansågs vara ett synnerligen ödesdigert händelseförlopp belades dock pulvret med yppandeförbud, vilket senare skärptes till den högre graden av sekretess. Man vidtog långt senare även flera konkreta frihetsberövande åtgärder för de som hade talat med pulvret eller ens tittat på lådan det levererades i. Ett postorderföretag i Borås fick näringsförbud på skoj. Vilket pulver!   

  

Diskutera
Helgdagspulver

Måns Svensson
2016-08-15, 04:24:08
Den bad om det.

Mårten Lind
2016-08-15, 03:27:13
Jag drog ur kontakten.

Katarina Berlin
2016-06-27, 03:34:44
Ja det stämmer ju. Var väl till och med jag som skrev det. Ja du ser ju hur engagerad jag är i den här berättelsen liksom :) Hursomhelst så känns det som att vi inte kommer till sak gällande själva grejen med pulvret...

Administrator: Anders Bylund