Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Att driva projekt

Statistics


Blue = Katarina Berlin
Green = Måns Svensson

   Vi är många som jobbar i olika former av projekt vilka alla mer eller mindre präglas av våra finansiärers önskan att bli ännu rikare. Ett ständigt irrande efter relevanta frågeställningar  och mål är något som genomsyrar den initiala processen och faktiskt hela resten av det som så fint kallas"projekt", men som lika gärna kan kallas process. Detta är inte det samma som deltagardriven  flödesmetodik, eftersom man där har ett mer intuitivt förhållningssätt som bygger på en lärandeprocess som utmynnar i ökad självinsikt snarare än något konkret resultat. Följande lilla översikt "syftar" till att vara ett stöd för dig som planerar att driva ett projekt.
1: Målsättning
Man måste redan från början ge sken av att man vet hur det kommer att bli när projektet är färdigt. Visserligen är ett mål självändamålet  så att säga, men försök komma på nåt vagt som låter bra gärna med bäring på någon för  evigt bortglömd forskare inom ekonomi. Se också till att inte röja vad det egentliga syftet är: din egen sysselsättning.


2. Planera fikaraster. Man bör 
ta sig tid att göra upp listor på sådant man funderar på att äta. på alla möten ignorerar man punkter som ifrågasätter relevansen i det tidigare sagda. Låt det gå tid bara, det är viktigt. Fyll gärna ut med diskussionsrundor vilka utmynnar i diffust gemytliga konsensus utan egentliga beslut. Anteckna inte. Och se för sjutton till att hela tiden utöka fikabudgeten på bekostnad av relevant kompetensinhämtning.


3. Informationsmaterial: Broschyrer 
bör tryckas upp med jämna  mellanrum och i stor mängd. Vad som står i dem är underordnat. Anlita en journalist som får jobba med detta. undertiden som du struntar i skiljetecken och bara lutar dig bakåt. 


4. 
Andra aktörer: Involvera andra aktörer. Definiera aldrig vad deras roll är. Ju fler  desto bättre. Definiera heller aldrig syftet. Bjud in brett: föreningar, företag, förbipasserande. Glöm inte heller att söka finansiering från EU.

5. Jargong. Det
är avgörande för att projektet ska drivas i rätt riktning att man hela tiden
har en överjävligt positiv
och samtidigt diffus jargong
Skryt är okej!
Använd gärna förkortningar som bara du är införstådd  med, anglicismer samt modeord utan vidare substans. 


6. Möten: Man 
kan inte ha för många! Även här gäller devisen  att diffust är bäst. Långa möten är att föredra, gärna utan dagordning, långa, förutsättningslösa   samtal där man liksom går som katten kring het gröt och aldrig riktigt sätter ned "tassen". På möten behöver man ha med sig papper pennor, hålslag, mineralvatten, kaffe, mobiltelefon (ej avstängd och med störig ringsignal). Be någon ordna en projektor, men se för guds skull till att ingen vet var den finns eller hur den  fungerar. Låt alla på mötet presentera sig med en längre utläggning om om sitt förnamn eller tidigare ovidkommande förehavanden. Skratta ofta och länge. Stämningen ska vara spänd och uppsluppen.


7. Administration: Attestera alla
fakturor utan att läsa specifikationen. Någon betalar! Glöm inte heller att administration är jätteviktigt! Skulle någon ifrågasätta detta hänvisa till det administrativa policydokumentet oavsett om något sådant finns. Ta hjälp av datorsystem  för helt triviala ändamål och dubbelarbeta genom att ge flera  personer oklara instruktioner  för samma arbetsuppgift Allt skall dokumenteras  och sparas i  dubbla exemplar i dokumentmappar som sparas på minst två åtskilda ställen. Digital teknik ska användas, men bara om det tar längre tid än att göra något pappersledes. Notera upp till 25 saker som måste göras av någon, lämpligtvis kollegor som inte är knutna till det projekt du arbetar  i. 


8. PR: Gör gärna
reklam för ditt projekt på lite udda och crazy vis, men säg aldrig vad man konkret vill uppnå med det. Vi upprepar: säg ALDRIG något som kan antyda något om något konkret. Olika typer av "events" är bra, bjud på gröt som ett kul "rustikt" inslag det väcker tilldragelse  som vi formulerar vidare i en sannskyldig eruption av superlativ och glättiga omslagspapper  , liksom en liten men naggande "Give Away" som sitter som ett smäck hos gästerna. Eller en smäck, om man så önskar.

9. Slutfas och
projektredovisning. Om man kommit såhär långt börjar man få problem med finansieringen. Då kan det hjälpa att sticka huvudet i sanden som bara projektledare kan. Försök nu att verkligen förkroppsliga den undanglidande livsstilen och bara flyt med på något mystiskt vis som du brukar göra. Passa på att slänga ut krokar för  nya projekt och nya ledarroller. Undvik att stanna kvar på samma ställe och ta tillfället i akt att lite förtäckt avsäga dig alla dina åtaganden eftersom  du vill undvika konsekvenserna.   

  

Diskutera
Att driva projekt
Administrator: Anders Bylund