Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Pikanta detaljer, del IX: Mordet på Julius Casear

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Anders Bylund
Red = Mårten Lind

   Julius Casear (OBS! Ej Caesar!) bodde aldrig i Rom. Han föddes i Romarrikets huvudstad och administrativa maktcentra, nämligen Rom, Konstantinopel och Herrljunga. Den sistnämnda metropolen kan verka en smula märkvärdig om man kommer landsvägen, men Fakutm Kufatm, den välbekante kännaren av antikens största missförstånd, förklarade sammanhanget i sin lilla fickdagbok med orden "det är kanske icke allom bekant, men det borde ändock undfallas på allmän plats: från Herrljunga till Rom drogs akvedukten Aqua Absurdia med fullständigt åsidosättande av  italienska vattenkällor och 230 mils avdunstning under gassande sydtysk sol, för att slutligen mynna i ett torrt dike bakom påvens personliga badrum.
Så kom
vattnet dit!"

Nej, i Rom bodde
inte Julius Casear. Inte heller bodde han i Herrljunga eller Istanbul. Nej, Julius hade allt sedan barnsben sitt hem i en blåmålad trävagn, som han gärna drog från stad till land och sedan tillbaka igen. I denna vagn förvarade han sina fåtaliga ägodelar: En handmålad äggkopp, tre hekto grävlingspillning och en stulen broschyr från världsutställningen i Paris år 1900. Understundom stal han små souvenirer från byarna Snogeröd och Norburshire och förvarade dessa i sina kindpåsar, vilket förlänade hans beniga ansikte ett sällsynt behag. Dock även ganska allvarliga smärtor i munhålan. Om någon frågade varför han gjorde sig illa bara för att kunna ha fickorna tomma, ryckte han på vänster axel och muttrade något om sin tröga lillebror som krävde mer för var dag tills händerna inte räckte till för att samla ihop nödvändigheterna. Det gjorde ingen männniska gladare, visade en global enkätundersökning som skickades planeten runt, egendomligt nog på begäran av lillebror Brutus själv.

Ett, tu
Brute! Så sägs de sista orden från Caesar ha lytt. Casears dito  var lite snärtigare.
"Varför luktar det
lök i mina tofflor?" är enligt hans levnadstecknare en beklaglig förvanskning av Casears själv-eulogi, körd genom Google Translate via bantu, rövarspråket och en dialekt av ett på 1850-talet konstruerat, helt unikt tungomål utan minsta länk till något som någonsin sagts eller hörts. I själva verket uttalade Casear en fräckare sorts lovtal i sin egen bastu strax innan han gick att taga sig själv av daga medelst bassängpump. Se Chuck Palahniuks "Guts" för ett exempel på motsatsen. 


Högst pikant!
  

  

Diskutera
Pikanta detaljer, del IX: Mordet på Julius Casear

Måns Svensson
2014-02-19, 07:17:57
Den är verkligen kass, men jag skrattar ändå. Eller kanske just därför.

Mårten Lind
2014-02-18, 22:27:22
Detta var trafikdödad grävling det.

Anders Bylund
2013-09-10, 12:35:42
När man zoomar in på Herrljunga i Google Maps så framträder två affärsverksamheter före alla andra: BRF nor-Bo och Fridas Fotvård. Bägge kittlar min fantasi rent enormt, speciellt som de tycks väldans viktiga i lokalekonomin. Enligt ett utländskt företags kartor i alla fall.

Administrator: Anders Bylund