Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Pikanta detaljer, del V: Unionsupplösningen

Statistics


Blue = Anders Bylund
Green = Måns Svensson
Red = Mårten Lind

   Norge var egentligen aldrig den medgörliga landsända som Oscar II fantiserade om. Snarare var det din omedgörliga kusin som flyttat dit och som vanligt börjat gnälla om dåliga jordar och alltför höga fjäll tills korna till slut tröttnade och gick över gränsen till landet av honung och mellanmjölk. Då vet den som har någon ordning på geografin att vi pratar om Västerbotten. Annars tror man fel. Unionen mellan Väster och Norgebotten stadfästes 1977, i ett hastigt hopklistrat hotbrev från hertig Gunnar Efraim Hansson. Brevet skickades till "Västerbottens kansli", i ett sällsynt skarpsinnat försök att framtvinga en kaskad av omstörtande händelser. Kedjan var tänkt ungefär såhär:
* Västerbottens generalkansler torde sprätta upp
kuvertet med sin pärlemorskaftade konfirmationssabel och därvidlag ånyo tappa hjaltets falska botten på stortån.
* Då
hjaltet träffade nämnda tå skulle kanslern tappa sabeln i diskmaskinen.
* Förutsatt att kanslern inte uppmärksammar
att sabeln vållat en kortslutning, kommer han efter lunchen starta en våldsam brand i köket.
*Branden sprider sig inuti väggarna
osett genom hela byggnaden, ända till kontoret där unionsförklaringen ligger efter att generalkanslern lagt det brandfarliga bläcket tillbaka i lådan.
* Vid pass kvart över tre
slår plötsligt eldslågor ut från skrivbordet och förtär texten till unionsfördraget. Uppdraget slutfört!

Men riktigt
så bra var det kanske inte omsatt i handling. När hotbrevet anlände till "kansliet" så öppnades det omedelbart av den därvarande notarien, hr Byxknyckare. Denne uppfattade icke skrivelsen som en urkund av vikt, utan mer som ett ganska mediokert collage och lovande tändmaterial till hans väntande pipa med utmärkt, importerad brasilianskt tjyvhasch. Sagt och gjort upplöstes unionen innan den ens hade offentliggjorts! Följderna blev inte helt överraskande milt uttryckt pikanta.   

  

Diskutera
Pikanta detaljer, del V: Unionsupplösningen

Anders Bylund
2013-02-12, 16:10:33
Det tycker jag tyder på framförhållning och list hos alla inblandade. Alla vinner!

Mårten Lind
2013-02-12, 16:05:20
Intressant nog hade effekten blivit ungefär densamma om hertigens långsökta plan slagit in.

Anders Bylund
2013-02-12, 16:00:41
Det här känns ungefär rätt. Unionen mellan Väster och Norgebotten fick ju aldrig någpn vidare publicitet, kanske för att den gick upp i rök innan underskriften.

Administrator: Anders Bylund