Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Pikanta detaljer, del I: Andra världskriget

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind
Red = Anders Bylund

   Även storskaliga politiska omvälvningar inkluderande omstörtelse av samhällsbärande funktioner och överskridande av statliga gränser kan rymma nog så bestickande aspekter, särskilt på enskild individbasis. Tag exempelvis fröken Lingonhjälm, vikarierande sekreterare i en stadsdelsförvaltning i Örebro med särskilt ansvar för gem och lim. Hon vidtog åtgärder för upprätthållandet av "nödig och stursk tadel i kristid" och grundade alldeles egenhändigt Svenska Häftklammersförbundet med den uttalade målsättningen att"samla och binda papper som annars kunde tänkas falla isär". Härvid glömde hon dock den lilla bagatellen att Svenska Gemförbundet redan gjort anspråk på den nischen, och en irriterad skriftväxling vidtog på Närkes Allehandas insändarsidor. Arga ord såsom "kontraktbrott," "försämring,""egocentrisk" och "ohyfsat" slungades skriftligen åt både hållen tills chefsredaktör Hassan Hasselkvist satte ner foten och förklarade debatten för avslutad. Denna incident hade nog passerat som en rätt obetydlig fotnot om den inte glömts helt.   

  

Diskutera
Pikanta detaljer, del I: Andra världskriget

Måns Svensson
2013-01-03, 15:41:27
Tack Mårten. Jag borde ha fattat själv att det var slutet.Administrator: Anders Bylund