Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Protokoll fört vid Svenska Lodyteföreningens årsmöte 4 april 1982

Statistics


Blue = Anders Bylund
Green = Måns Svensson
Red = Mårten Lind

   Tid och plats: Torsdag den 4 april klockan 18.
Närvarande: Ordförande Putte
Golfprins
Sekreterare Knorre
Karlsson
Kassör Eva-Lisa
Sviskonstafett-Plysch
Vice ordförande
Slö-Jon Halvarsson
Övriga ledamöter: Arne
Pappenheim, Aina Grus, Gotthard von Essingeleden, lilla fröken Basfiol samt Überlöjtnant Quasimodo Gerundheit
Övriga närvarande: Erik
af Pommern, död.

1. Årsmötet öppnas. Mötet
förklarades behörigen utlyst och fröken Basfiol reserverade sig i vanlig ordning.
2.
Verksamhetsberättelsen för föregående år bordlades. Fröken Basfiol reserverade sig som alltid.
3. Revisionsberättelsen
lästes upp av Arne Pappenheim. Stor munterhet uppstod då han förväxlade omsättningen med vinsten. Fröken Basfiol reserverade sig strängeligen. Berättelsen vidtogs ändå , samt godtogs.
4.
Föregående mötesprotokoll föredrogs. Åskande applåder vid punkt 27 av detta protokoll bordlades och återupptogs vid efterfesten. Fröken Basfiol reserverade sig inte, utan poängterade med stöd av medhavd overheadpresentering att punkt 27 minsann hade varit kanske hennes viktigaste reservationspunkt vid föregående möte och applåderna granskades grundligt den gången och där fanns det inget att förbättra. Herr Pappenheim reserverade sig.
5. Styrelsens ansvarsfrihet
, bordlagd fyra möten i rad, åter bordlagd utan diskussion. Fröken Basfiol började skratta hysteriskt, men samlade sig i tid för en hastig reservering. Aina Grus valde sig själv till ärkeledamot i årsfeststyrelsen. Det påpekades från flera håll, enkannerligen och jubilerande, att denna punkt på dagordningen inte föredragits sedan 1957. Tjugofemårsjubileum, minsann! Partyhattar delades först ut, men efter protest från kassör Sviskonstafett-Plysch återtogs fröken Basfiols pappershatt. Hon reserverade sig i vanlig hatt istället.
6. Budgetfrågan
. Erik af Pommern utsågs till det delikata uppdraget att föredra den gamla budgeten över föreningens tidigare, numera groteskt övertrasserade, alltmedan fröken Grus reciterade Viktor Rydbergs "Tomten", av okänd författare. Fröken Basfiol reserverade sig med viss tvekan, eftersom hon inte heller gillat den förra budgeten. Dock uttalade Putte Golfprins sin favoritfonetik till allmänt jubel. Fröken Grus stormade ut, smällde i dörren och bar sig åt.
7.
Petition för installering av någon form av belysning i Lodeyteföreningens lokaler. Ärendet var en höjdpunkt såtillvida att ämnet var verklighetsförankrat och kanske förtjänade budgetmedel. Tidigare har lokalerna, med ordförande Golfprins som vittne, uthyrts till ett antal känslomässigt störda svartalfer utan ögon, och de åt lysrör, sägs det. Hursom, Basfiol reserverade sig. I mörkret och förvirringen råkade även någon välta ut en vas full med nya lysrör. Till slut godkändes petitionen genom acklamation. Visst viftande Basfiol ivrigt men i den allmänna upprymdheten hade ingen riktigt ork att stå ut.
8. Valberedningen
, dess budget, samt varats olidliga tyngd. De av föregående möte utsedda redogjorde för sina förehavanden tills fröken Basfiol satte något i halsen och dog. Hr von Essingeleden reserverade sig å hennes vägnar. Bortforslandet återges i bild nedan:

                    ::::::::::::::::::::::
                 .::::::::::::::::::::::::
               .::::::::::::::::::::::::::
             .::::::::::::::::::::::::::::
           .| /\  |   |      +  |:::::::::
         .::|/--\ |) (| (| ( |  |:::::::::
       .::::|                   |:::::::::
     .::::::|      |\/|         |:::::::::
   .::::::::|   __ |  | (' __   |:::::::::
 .::::::::::|__(  )_______(  )__|:::::::::
::::::::::::::::\ \ ,~~~~./ /:::::::::::::
::::::::::::::::| ;`'`'`'; |::::::::::::::
::::::::::::::::| ;;*( *;; |::::::::::::::
::::::::::::::::| ;; @  ;; |::::::::::::::
:::::::::::::::::\||    ||/:::::::::::::::
::::::::::::::::::( \__/ )::::::::::::::::
:::::::::::::::::::)    (:::::::::::::::::
::::::::::::::::::/      \::::::::::::::::
:::::::::::::::::/________\:::::::::::::::
:::::::::::::::::/ /::::\ \:::::::::::::::
::::::::::::::::/ /::::::\ \::::::::::::::
:::::::::::::::/_/::::::::\_\:::::::::::::
:::::::::::::(___)::::::::(___):::::::::::


Hon var inte
av denna jord, och det var folk tacksamma för.

9. Ordförandens
förslag om utökade befogenheter för ordföranden. Motionen avslogs med enhällig acklamation. Ordföranden reserverade sig. "Fröken Basfiol hade väl uppskattat den gesten," tyckte någon som verkade ha koll på sånt.

10.
Motion om en tyst minut för att möjliggöra åhörandet av tunnelbygget tvärs över gatan. Avslogs.  Fröken Basfiols postuma reservering fick enligt konsensus ingen uppmärksamhet. Däremot smädades hon av Slö-Jon. Aina sekunderade den förolämpningskaskaden med accentuerande cymbalslag. 
11.
Überlöjtnant Gesundheit hade en välformulerad teori angående norrvända lodytors förekomstmönster i Mellansverige. Han  medförde åtskilliga diagram i fyrfärg, en faktisk lodyta som spettats bort av illvilja och många exempel på riktigt dålig smak. Exempelvis hade ett av diagrammen, som med knivskarp precision beskrev avrinningskoefficienten vid 87,2-gradig lutning för en diabaslodyta utanför nåt jävla skjul, i vänstra hörnet en blaffig, virkad brosch som var så oerhört barock att Friedrich Händel skulle ha fyllt kinderna med knödel och vamlsat runt i bara kragstövlar och knäbyxor om han så mycket som hört talas om den på italienska. Mötet beslöt att  ge Gesundheit rejält stryk, men Gerundheit motsatte sig detta.  Omröstningen utföll till allmän förtjusning så att ja-rösterna stipulerade att Gesundheit skulle strykas"i tyglad fresk", vilken innebar tjo och tjim på stortorget och uteslutning från protokollet, medan nej-rösterna fastmer ville göra gällande att Gesundheit även skulle byta namn  till Gesundheit the Hopeless Drama Queen, vilket dock mottogs med total katastrof och en halv nelson av någon som tydligen ända sedan förra gången tänkt att nästa gång motionera för allt tygen håller.

12. Under övriga
punkter lämpade vi ihop en mängd antikverade frågerställningar och avslog dem alla med enkel majoritet. Herr Pappenheim började gråta till stor förvirring -- vi antog att alla skulle  börja med det om inte fröken Basun reserverade sig (frkn Basun är ej  närvarande) och så blev det. När fröken Sviskonstafett-Plysch reserverade sig öppnade sig himlen och regnet föll rakt ner i lokalen som om änglarna grät däruppe. Ett stort sjok av blöta protokollsanteckningar flö oläligha okmng p
Hoppsan. Mötesanteckningarna råkade
i olag och blev blöta, men inte värre än att de kunde ihopsamlas och slängas.
13. Mötet avslutades.
  

  

Diskutera
Protokoll fört vid Svenska Lodyteföreningens årsmöte 4 april 1982

Anders Bylund
2013-02-11, 14:06:52
:)

Mårten Lind
2013-02-11, 03:55:09
Uppskattar särskilt att det så tydligt händer flera gånger, men jag lyckas omedvetet sabba det. "Gesundheit skulle byta namn" lyckas ni få till, och där hade man ju kunnat skriva Gerundheit och så var saken ur världen, men istället blir det "Gesundheit the hopeless drama queen" och kollapsen är total.

Måns Svensson
2013-02-11, 03:52:20
Haha! Ja, och resultatet blev riktigt underligt.

Administrator: Anders Bylund