Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Trams

Statistics


Blue = Mårten Lind
Green = Tobias Ekendahl
Red = Måns Svensson
Teal = Anders Bylund

   Ehuru det i mångt och mycket redan etablerats i såväl radio som i televisionens obönhörliga klarhet, vill jag härmed framhärda i en sorts överstursk hängivenhet och envis godtycklighet. Utan tvivel kommer vi hata varandra innan den här berättelsen kommit igång och det   

  

Diskutera
Trams
Administrator: Anders Bylund