Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Stubbfolket

Statistics


Blue = Tobias Ekendahl
Green = Måns Svensson

   Man skulle kunna föreställa sig att alla de åtgärder som satts in för att hejda stubbfolkets populationsutveckling skulle ha gett ett mer påtagligt resultat än det som presenterades på onsdagens presskonferens på stadshotellet. Fjorton av stadens kommunpolitiker satt där och försökte bortförklara de misslyckade försöken och skyllde bland annat på varandras oförmåga att samarbeta.
Man menade också att
stubbfolket själva hade bedrivit lobbyverksamhet och annonskampanjer i syfte att försöka övertyga såväl allmänheten som politikerna själva att de var oskyldiga till allt ofog i staden. Stölder, inbrott och alla de egendomligt planlösa skogsavverkningar som gäckat bybor, skogsbolag och enskilda markägare de senaste månaderna skylldes på stubbfolket och många menade att de frekventa spår som dränerar myrar och sumpskogar nordväst om staden var stubbfolkets verk, om inte i verkligheten så i alla fall indirekt genom dåligt inflytande på svaga och sjuka människor med låg självkänsla.

Stubbfolket innebar en
risk för både välfärd och mångfald i det lilla samhället  - om detta var alla ense. Vad stubbfolket själva ansåg om dessa anklagelser fanns publicerat i en tidskrift som folket i kommunen aldrig brukade läsa särskilt noggrant eller ens visste fanns. En som hade full koll påstods finnas någonstans i ett bergrum. Det var för svårt för de som försökte samtala med honom att övertyga sig själva om att hans uttalanden inte bara var något uppdiktat mumbojumbo och att hans påstådda innehav av "flera ytterst trovärdiga textkällor" verkligen var på riktigt. Flera ifrågasatte också faktiskt själva bergrummets existens och undrade vilka efterblivna människor som egentligen kan bosätta i något så jävla dumt. Och vidare: Varför börjar man plötsligt säga saker som man tidigare aldrig skulle våga nämna ens för sig själv, frågade man sig. Vilka incitament finns egentligen, frågade man vidare, för dessa tankegångar? Finns det måhända några underliggande psykologiska processer gemensamma för de människor som tror att det kan finnas andra värden, andra förhållningssätt och framförallt andra perspektiv att ta ställning till? Just i samband med denna typ av funderingar brukar inte stubbfolket avhandlas, påpekade man, och det var väl lika bra på sätt och vis men samtidigt olyckligt resonerat hävdade samma personer. Stubbfolkets egen version av dessa anklagelser ryktades återfinnas i referat i en av de många gömmor personen i bergrummet hade placerat ut i det omkringliggande landskapet. Problemet var att ingen egentligen visste var dessa gömmen, eller bergrummet, befann sig. Den till synes logiska slutsatsen som drogs av vissa var att det trots allt ändå inte var självklart att stubbfolket verkligen själva hade författat något eller dikterat heller för den delen. Man menade att även stubbfolkets existens kanske borde ifrågasättas. Kanske fanns det även annat att ifrågasätta. Det faktum att kommunen beslutat att begära in offerter från stubbfolkets samtliga"representanter", trots att inget företag med självaktning i behåll skulle våga hävda något som ens i den mest vaga ordalydelse kunde tänkas syfta i en samhörighet med stubbfolkets många olika förmodade verksamhetsområden, kunde exempelvis också innebära att stubbfolket ju faktiskt började få lite väl stor betydelse vid upphandlingar av olika slag. Man kunde som exempel på detta upprätta något slags översikt över de många offentliga uppdrag som innehades av stubbfolket just nu samt hur många av dessa som deltagit i upphandlingar, markinköp och annat, menade vissa kritiker. Ett par av dessa kritiker hävdade till en början att de visste huruvida detta folk allerstädes ändå la sina fingrar i blöt i flertalet kommunala angelägenheter. De hade, påstod de, flera ljudupptagningar som otvetydigt kunde bevisa just detta. Särskilt ville de lyfta fram en inspelning från kommunfullmäktiges sammanträde i mars året innan det stora Sammanbrottet. Inspelningen var svår och även om man hörde mummel som skulle kunna tydas som röster var det inte alls uppenbart vad som egentligen spelats in eller hur inspelningen genomförts. Var det dova skrapande som ibland kunde höras verkligen vad som
diskuterades
eller var det bara något ovidkommande analogt brus från inspelingsutrustningen eller oljud från ventilationen? De slutsatser   

  

Diskutera
Stubbfolket

Måns Svensson
2015-10-30, 07:54:20
Det funkar väl inte ändå? Men nu la jag till ett "som" och så kan vi köra vidare.

Tobias Ekendahl
2015-10-29, 22:02:40
Jag läste Vad istället för Var.

Måns Svensson
2015-10-28, 08:32:12
Får inte riktigt ihop det där grammatiskt...

Administrator: Anders Bylund