Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Vem vill bli inkonsekvent?

Statistics


Blue = Lo Rumar
Green = Tobias Ekendahl

   Exakt alla vet att de så kallade oföränderliga naturlagarna är helt möjliga att övertala till att till exempel bli fnissiga, eller varför inte helt balla ur. Detta är inkonsekvent eftersom konsekvensen skulle bli att ingenting skulle betyda någonting medan vi på många skilda plan hade skruvat till det rejält. Dock finns det vissa som gärna ser att allt har en mening och framhärdar att vi inte borde besvära folk med inkonsekventa meningsbyggnader  - de är idioter. Vi måste värna pladdret, gallimatiasen, svamlet och de obegripliga utlåtanden som kännetecknar dagens mediala utbud generellt sett, och samtidigt vara tillåtande gentemot skönlitteraturens något fisförnäma ton i sammanhanget. Poesin har inga gränser för jönserier däremot och för oss innebär detta en frizon med frikostigt utrymme för allehanda språkliga kullerbyttor och inkonsekventa   

  

Diskutera
Vem vill bli inkonsekvent?
Administrator: Anders Bylund