Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Blåst på konfekten

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Tobias Ekendahl

   Först långt senare och ännu mycket mer utan någon rim och reson än det varit sedan mycket långt tidigare, framstod hela denna enorma konstellation som en gigantisk, men inte desto mindre tämligen spröd och bräcklig sammansättning av vitt skilda delar som likt strössel drysslad över fragmentariska smådelar av en i grunden totalt och med berått mod sönderslagen illusion vilken på intet vis kan jämföras med den klassiska "förfallskänslan" hos det sammelsurium av dystopiska 25-öresfilosofer som i år efter år upprepar samma mantra som flertalet, är helt ogrepbar. Förmågan att resonera klart och tydligt är få förunnat. Att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förmedla det man vill ha sagt och dessutom göra det på ett för alla hörbart och tilltalande sätt är ingen barnlek för de flesta, inberäknat både män som kvinnor från de centrala delarna av de bortre delarna av ytterkanterna till de mellanliggande områden som befinner sig i ständig förändring vad beträffar läget i landet, åtminstone konceptuellt.   

  

Diskutera
Blåst på konfekten

Anders Bylund
2009-10-15, 17:45:13
:)

Måns Svensson
2009-10-15, 14:30:23
Det här kan aldrig sluta väl...


Administrator: Anders Bylund