Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Betraktelser över ett parti fia m knuff

Statistics


Blue = Åsa Johansson
Green = Gustav Lind

   Det var särdeles länge sedan man såg en lika omnipotent fiakonnässör som Greve von Schmidtenwurst. Trots att motståndet alls icke kan förringas denna gång upprymdes von Schmidtenwurst av en överlägsen känsla av eufoni då lottningen publicerades. Det var inte för intet han hade underkastat sig den klassiskt preussiska ritual av osedvanligt lyckosamma sammanträffanden som
  

  

Diskutera
Betraktelser över ett parti fia m knuff
Administrator: Anders Bylund