Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Hopplösa artkaraktärer D, 10p

Statistics


Blue = Tobias Ekendahl
Green = Måns Svensson

   Solnedgången som liknar persiko- färgad lådvinskartong var magiskt ogripbar - blott en lemur matad med bly ylade tankspritt, annars var luften icke tummelplats för mycket av ljudvågor. Vibrationerna från denna halvapa var dock praktiskt taget ohörbara men icke desto mindre klart synliga på en radiovågsoscillator, vilket dessutom var oehört viktigt för att förstå de karaktärer som kännetecknar just denna mycket sällsynta och dåligt kända art: stämbandens invecklat finurliga konstruktion vilka avger korta rytmiska svängningar som kan rubba vår avlyssningsapparaturs känsliga registreringsmekanik. Detta är i sanning det enda som skiljer dessa halvapor från deras släktesfränder inom familjen Arachnioideameninophagusocoprofilioides. Låt oss för enkelhetens skull inte uppehålla oss vid detta alldeles för enkla exempel; nedan följer istället en klart mer komplicerad variant.

Till en
kopp socker och tre uns natriumglutamat behövs inget som helst sötningsmedel men för den diabetessjuke lille parvel som kallas för Ytterste FlygfiskStjärnan kan denna enkla blandning vara rent slöseri med energi. Citronsyracykeln utvecklades förmodligen aldrig helt och hållet i bukpottkörtelns mest närliggande organ golond-körteln. Vad nu då? Här hoppar inga stekta sparvar, vilket förvisso ingen heller påstått. Det man inte vet lider man ju inte av. Rubbade cirklar och åsidosatta fläskberg till totalt misslyckade krumsprång och stafettberättelser! Suck...   

  

Diskutera
Hopplösa artkaraktärer D, 10p

Tobias Ekendahl
2005-09-22, 14:00:06
Ja, alltså... Nåt som är seriöst ovettigt och inte bara en massa...
Äh.

Måns Svensson
2005-09-22, 13:55:50
Förresten..."vettigt"? =)

Tobias Ekendahl
2005-09-22, 13:32:56
Jo.

Administrator: Anders Bylund