Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Ett kort Bidrag till kännedomen om betydelsen av förståelsen kring ballistikens lagar i finnmarkerna kring Härjedalen under de svåra nödåren 1834-37.

Statistics


Blue = David Isaksson
Green = Katarina Berlin
Red = Måns Svensson
Teal = Daniel Thorell
Purple = Jens Risberg

   Oavsett vilken vikt lekmannen ålägger vid det faktum att försörjningsmöjligheterna i de magra och oländiga jordarna är i princip obefintliga, bör han/hon/den/det ändå beakta odlingsbetingelserna som den enda ljuspunkten i tillvaron för de människor som har olyckan att bo där.   

  

Diskutera
Ett kort Bidrag till kännedomen om betydelsen av förståelsen kring ballistikens lagar i finnmarkerna kring Härjedalen under de svåra nödåren 1834-37.

Jens Risberg
2004-10-04, 12:30:31
Ville vara säker på att jag inte diskriminerade någon/något.

Jens Risberg
2004-09-30, 15:11:24
Heja David!! Det här ser jag fram emot:)

Katarina Berlin
2004-09-30, 01:59:27
Ska försöka hålla mig till ämnet, om det nu är möjligt överhuvudtaget

Administrator: Anders Bylund