Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Utan undantag u:n

Statistics


Blue = Mårten Lind
Green = Anders Bylund
Red = Kim Carlquist
Teal = Andreas Lind
Purple = Andreas Nyström

   Under underliga umbäranden undrade Urban Unkelkrafs utsvultne underhuggare Ulf Útvarpið utan uppenbar utbildning Uppsalas ursprung. Ulf, undermåligt upplyst, undersökte utförligt urtida urnor uppfiskade ur Upplands ursprungsbefolknings urlakade underjord. Ulf uttryckte uppskattning.
-"Utmärkt! Urnorna
unknade ursinnigt upp. Utan utredarnas uppmärksamhet undgick understundom uppsluppna Ultunastudenter utredning. Ur "Urinnevånarnas urkunder".

Uttalat.
  

  

Diskutera
Utan undantag u:n

Anonymous User
2004-10-05, 06:10:19
*skruvar förläget på mig*
Till Nyström: Ja, vad annat kunde du göra?
Till Bylund: Ja, vad annat kunde du göra?
Till mig själv: (_!_)

Anders Bylund
2004-10-05, 05:21:28
Om man inte måste sträcka lite på grammatiken ibland på ett smakfullt vis så tycker jag att vi misslyckats. Detta är bra.

Andreas Nyström
2004-10-05, 03:55:23
Valet var ju redan gjort. "utforskade/utredde/undersökte/utforskade Ulf Uppsalas ursprung" hade ju varit fin-fint, men jag har ju ingen makt över Anders prepositionskrävande "undrade".

Administrator: Anders Bylund