Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Partiprogram

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind

   Partiprogram för Allmänna Godtyckespartiet i Sorsele.


Vi lever i en
tid där snart sagt alla av oss upplever en press på våra olika sinnen. Sinnet i näsan, exempelvis, befinner sig under svåra prövningar från olika håll. Andra problem kan drabba sinnet i handflatan eller det där sinnet som beskrivs i den där berömda boken som gavs ut.


3c) Gamlingar. Det
finns överallt, men vi hoppas det ska sluta.


3d) Energiförbrukning. Vi
tror detta är oundvikligt, men föreslår att en projektgrupp tillsättes.


2a)
Hälsinglands gränser. Nuvarande gränsdragning mot havet bör kraftigt revideras. En smal, Chile-liknande enklav, mellan fem och sju kilometer bred, bör upprättas längs hela kusten. Den ska styras med järnhand av tingsnotarie August Gröndahls (1869-1928) efterlevande och i viss mån även i enlighet med slumpartade direktiv.
12f) Stoppa utvandringen. Stäng gränserna
omedelbart och hindra alla från att under några som helst omständigheter förflytta sig från kommunen. Exilsökande kan vända hemåt, för inga undantag kommer att göras.


1a) Fortsatt stöd
till nybyggare i Norrlands inland. Överexploateringen går trögt i Dorotea. Tvångsförflyttning av lösdrivare och färdigställandet av Slungbollsgymnasiet kommer att vara en nödvändighet för att uppnå miljonstadsmålet innan 2024. Även mindre samhällen omkring huvudorten kan bli föremål för dramatisk expansion. Detta är viktigt, eftersom hela området har stor potential som tätbefolkat nav i den spännande norrländska inlandsbygden.


27f) Hälsinglands gränser.
Nuvarande gränsdragning mot havet är i allt väsentligt en social konstruktion. Därför är det av avgörande betydelse att den fysiska gränsen får en tydlig och konkret struktur, som fullt avspeglar den faktiska realitet som verkligen borde avspeglas i all territoriell gränsdragning. Vi föreslår att man via enkätundersökning bildar sig en uppfattning om den gängse tolkningen av gränsen, och sedan spärrar in alla som svarat på enkäten.


1p)
Rotavdrag.


De för närvarande gällande
reglerna är i allt väsentligt adekvata endast vid större helger som innefattar allmänt erkända traditioner (det vill säga sådana som   

  

Diskutera
Partiprogram
Administrator: Anders Bylund