Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Vi är, som sagt, godtyckliga) eftersträvas närhelst tillfälle ges.


Nato finns inte, så den vänstermyten kan vi lämna i diket bara. Däremot Kalmarunionen ska nog ha funnits och vårt medlemskap där bör granskas. Vore ett återinträde aktuellt skulle vi vara emot det från första stund, men eftersom frågan är rest tar vi inte tydlig ställning utan hänvisar till en skrift i ämnet från 1923. Den upphittades i den krater som uppstod närÖrkelljunga Tramporgelsförening (ÖTF) invigde trangiaköket på ett helt annat sättän instruktionsboken stipulerade: med 25 kg dynamit och en pyroman från Brugge.


Appendix: I Lissabon där dansa de, men var det strängt taget nödvändigt?


  
Administrator: Anders Bylund