Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!

Vi föreslår att man via enkätundersökning bildar sig
en uppfattning om den gängse tolkningen av gränsen, och sedan
spärrar in alla som svarat på enkäten.


1p)
Rotavdrag.


De för närvarande gällande reglerna är i allt väsentligt
adekvata endast vid större helger som
innefattar allmänt erkända traditioner (det vill
säga sÃ¥dana som Mickelsmäss, annandag rötmånad och fredagsmys) och det krävs således att långtgående anpassningar görs även för de som inte omfattas av ovanstående.


c) Utrikespolitik.


I huvudsak


  
Administrator: Anders Bylund