Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
havet är i allt väsentligt en
social konstruktion. Därförär det av
avgörande betydelse att den fysiska gränsen
får en tydlig och konkret struktur, som fullt avspeglar den
faktiska realitet som verkligen borde avspeglas i all territoriell gränsdragning.
Vi föreslår att man via enkätundersökning bildar sig
en uppfattning om den gängse tolkningen av gränsen, och sedan
spärrar in alla som svarat på enkäten.


1p)
Rotavdrag.


De för närvarande gällande reglerna är i allt väsentligt
adekvata endast vid större helger som
innefattar allmänt erkända traditioner (det vill
säga sådana som


  
Administrator: Anders Bylund