Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Utvecklingssamtal

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind

   På varje arbetsplats som organiserats enligt den normativa begreppsmetodiken är utvecklingssamtal ett möte mellan en auktoritetsperson och någon som ska få sin gärning granskad och konstruktivt utvärderad. Man utgår här från att båda personerna förstår varandras utgångspunkt; auktoritetspersonen vill maximera sitt tolkningsföreträde och sitt personliga och yrkesmässiga gagn, samtidigt som den granskade vill gå och fika. Utifrån begreppsmetodiken kan alltså deduceras att detta förhållande leder till en maktkamp som till sin natur är amorf, men som till sin konstruktion är dynamisk och kan förväntas oscillera mellan ytterligheterna. I många fall kan man redan i samtalets inledning detektera de strukturer som alltid kännetecknar ett utvecklingssamtal. Vi ser således hur någon sorts initial hälsningsfras ofta utväxlas och att auktoritetspersonen erbjuder den granskade möjlighet att hämta kaffe åt dem båda, vilket är ett sätt att etablera en maktsituation samtidigt som det på ytan ger sken av att man har en fungerande kaffeautomat. Den granskade, å andra sidan, kan hänvisa till att hen hellre dricker te eller inget alls, eller har en principiell aversion mot inmundigande av varma drycker på arbetstid. Auktoritetspersonen kommer här i nio fall av tio att gå vidare att beskriva hur viktig man anser en fungerande fikakultur vara och hur man bör sträva efter att ALLTID tacka ja till vad som bjuds. Nu replikerar den granskade med stor sannolikhet att det för fan inte står i någon lag eller arbetsbeskrivning att han måste fika på något sätt och gör stor sak av att auktoritetspersonen använder sig av härskartekniker som enbart syftar till maktdemonstration. Auktoritetspersonen kommer då i de flesta fall berätta att den granskades attityd uppfattas "av många" som "destruktiv för företagets positiva anda" och rekommenderar den granskade att söka terapi eller annan vård. Den granskade pläga då i många fall att i sittande möte ringa, eller låtsas ringa, någon"facklig representant" eller "myndighetsperson" och högröstat framföra långt klagomål, gärna med andemeningen att auktoritetspersonen i princip nekat den granskade dennes mänskliga rättigheter och var i färd med att helt cyniskt undergräva den allra mest fundamentala grundförutsättningen för samvaro och hållbar utveckling på arbetsplatsen. När auktoritetspersonen skrattat färdigt brukar pinsamt nog telefonen den granskade fortfarande verkar försöka simulera ett samtal i ringa. I den korta stund av petrifierande skam som uppstår tar båda samtalets parter ett par mentala steg tillbaka och harklar sig sedan harmset. Nu gör ofta auktoritetspersonen ett gigantiskt misstag och hävdar kategoriskt att man som arbetsgivare faktiskt kan i ett sådant här fall tillämpa negativ lön, eventuellt även med ytterligare tillägg såsom frihetsberövande och överskrivande av lösöre och egendom. Misstaget utgörs av att glömma den mobiltelefon och det framkopplade samtal som den granskade till alldeles nyss förfasat sig över. Auktoritetspersonens utspel går sålunda raka vägen genom telefonen och ut i högtalarsystemet i arbetsplatsens lunchrum. I detta läge försöker auktoritetspersonen, som hör sin stämma ljuda över nejden, skämta bort det hela. Dock inser ofta auktoritetspersonen att loppet är kört och försöker ta telefonen ifrån den granskade i åtta fall av tio. Detta misslyckas i fjorton fall av fjorton, då auktoritetspersonen plägar vara försoffad och den granskades adrenalin på maxnivå efter samtalets konfrontativa förlopp. Således sliter den granskade åt sig telefonen och passar vanligen på att samtidigt även ge auktoritetspersonen en spark på smalbenet så denne kvider. Den granskade försöker därpå även slita åt sig auktoritetspersonens lap-top, vilket till följd av auktoritetspersonens skenbara oskadliggörande verkar vara en lätt sak men strax stöter på patrull i det att auktoritetspersonen får till en skaplig uppercut under hakan. Den följande händelseutvecklingen brukar i nio fall av elva resultera i att båda protagonisterna inkallas till utvecklingssamtal med bådas chef. Detta samtal blir aldrig vackert. Exemplet visar hur begreppsmetodiken är applicerbar på flera olika nivåer då vi här tydligt ser att maktkampens struktur följer en logisk röd tråd oavsett vilka yttre betingelser som råder vid enskilda situationer.   

  

Diskutera
Utvecklingssamtal

Mårten Lind
2017-01-25, 05:11:16
Den packar vi ihop.

Måns Svensson
2017-01-20, 02:17:31
Ja, verkligen hög generell giltighet.

Mårten Lind
2017-01-19, 05:30:00
Det här är ju en oerhört träffande beskrivning av hur det brukar gå till. Vem känner inte igen sig i detta?

Administrator: Anders Bylund