Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
sig auktoritetspersonens lap-top, vilket till följd av auktoritetspersonens
skenbara oskadliggörande verkar vara en lätt sak men
strax stöter på patrull i det att auktoritetspersonen
får till en skaplig uppercut under hakan. Den
följande händelseutvecklingen brukar i nio fall av elva
resultera i att båda protagonisterna inkallas till utvecklingssamtal
med bådas chef. Detta samtal blir aldrig vackert.
Exemplet visar hur begreppsmetodikenär applicerbar på flera
olika nivåer då vi här tydligt ser att
maktkampens struktur följer en logisk röd tråd oavsett
vilka yttre betingelser som råder vid enskilda situationer.


marten | 2017-01-25, 05:11:16
Den packar vi ihop.
Mans | 2017-01-20, 02:17:31
Ja, verkligen hög generell giltighet.
marten | 2017-01-19, 05:30:00
Det här är ju en oerhört träffande beskrivning av hur det brukar gå till. Vem känner inte igen sig i detta?
marten | 2016-12-15, 05:46:53
Äsch. Ja.
Mans | 2016-12-15, 05:37:23
Arbetsgivaren = auktoritetspersonen?
  
Administrator: Anders Bylund