Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Påsar vi tömt

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Anders Bylund
Red = Mårten Lind

   Valdemar Björnstams essäsamling "Påsar vi tömt" kan betecknas som ett mästerverk. Andra kritiker kallar den "Extremt förenklad", och menar då i regel att den stora mängd generaliserande omdömen om personer, kulturyttringar och kvantfysik som ryms mellan dess pärmar snarare begär mer av läsaren än vad den erbjuder. Exempelvis har man framhållit titelessäns meandrande resonemang kring fettisdagen som ett lysande exempel på hur man borde förhålla sig till innehållet i käril av papper. Dessa kritiker tycks alltså mena både att Björkstams livsverk kunde kvitta överlag, och att samma alster ändå har rätt mycket att komma med i flera väsentliga frågor. Denna märkliga kluvenhet präglar även metakritiken, då vissa experter (jag tittar på dig, fru Wohnzimmer-Schröder) gjort till sin livsgärning att framhålla den inneboende motsägelsefullheten i Björnstams författarskap, men utan att erkänna den underliggande bristen på hyfsat mänskliga hänsyn, respekt för god vetenskapsetik och, enkannerligen, viljan att uppvisa en för ändamålet lämplig konkretion. Kan vi hoppa över den problematiken? Ja, då så.Nu övergår vi till beskrivningen av tretton tömda
påsar. Relevansen för Björnstams essäistik kommer att framgå. Tyvärr kan vi dock inte grunda diskussionen på den utan lutar oss också tungt mot empirin. Påsarna i fråga ingår i det material som sedermera presenterades som bevis i det ökända fallet "ICA Björklinge mot Gösta Himlersson", som
tagit domstolstid
under större delen av perioden 1978-83. Det hela slutade i Martinis och fågeldans under stjärnorna bakom skjulet Gösta hängde sig i efter domstolens beslut. Påsarnas utseende hade blivit vägledande för formuleringarna i många av den tidens mest beryktade lagtolkningar, såsom den i Himlerssons fall. Själva ärendet var ett tvistemål, som huvudsakligen rörde meningsskiljaktigheter beträffande en muntlig redovisning i en jämtländsk mellanstadieskola där teorin om personligt ägande ställdes på högkant av unge elev Jörgen Haraldsson. Hilmersson hävdade att Haraldsson i princip kopierade Hegels argument att ägarskap är frihet och och att vi bland annat lär av historien genom att till syvende og sidst göra oss så fria som möjligt ifrån samhällets benknäckande krav   

  

Diskutera
Påsar vi tömt

Mårten Lind
2015-11-09, 15:14:02
Det fanns tydligen ett helt stycke långt, långt nedanför "Ja, då så" som jag missade.

Måns Svensson
2015-11-09, 15:11:27
Äh, kan du inte avsluta Anders mening först? ;-)

Mårten Lind
2015-09-07, 07:43:20
Den här meningen kommer inte leda till något gott.

Administrator: Anders Bylund