Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Det hela slutade i Martinis och fågeldans under stjärnorna bakom skjulet Gösta hängde sig i efter domstolens beslut.
Påsarnas utseende hade blivit vägledande för formuleringarna i många av den tidens mest beryktade lagtolkningar, såsom den i Himlerssons fall. Själva ärendet var ett
tvistemål, som huvudsakligen rörde meningsskiljaktigheter beträffande en muntlig redovisning i en jämtländsk mellanstadieskola där teorin om personligt ägande ställdes på högkant av unge elev
Jörgen Haraldsson. Hilmersson hävdade att Haraldsson i princip kopierade Hegels argument att ägarskap är frihet och och att vi bland annat lär av historien
genom att till syvende og sidst göra oss


Mårten Lind | 2015-11-09, 15:14:02
Det fanns tydligen ett helt stycke långt, långt nedanför "Ja, då så" som jag missade.
Måns Svensson | 2015-11-09, 15:11:27
Äh, kan du inte avsluta Anders mening först? ;-)
Mårten Lind | 2015-09-07, 07:43:20
Den här meningen kommer inte leda till något gott.
  
Administrator: Anders Bylund