Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!

Påsarnas utseende hade blivit vägledande för formuleringarna i många av den tidens mest beryktade lagtolkningar, såsom den i Himlerssons fall. Själva ärendet var ett
tvistemål, som huvudsakligen rörde meningsskiljaktigheter beträffande en muntlig redovisning i en jämtländsk mellanstadieskola där teorin om personligt ägande ställdes på högkant av unge elev
Jörgen Haraldsson. Hilmersson hävdade att Haraldsson i princip kopierade Hegels argument att ägarskap är frihet och och att vi bland annat lär av historien
genom att till syvende og sidst göra oss så fria som möjligt ifrån samhällets benknäckande krav


Mårten Lind | 2015-11-09, 15:14:02
Det fanns tydligen ett helt stycke långt, långt nedanför "Ja, då så" som jag missade.
Måns Svensson | 2015-11-09, 15:11:27
Äh, kan du inte avsluta Anders mening först? ;-)
Mårten Lind | 2015-09-07, 07:43:20
Den här meningen kommer inte leda till något gott.
  
Administrator: Anders Bylund