Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Pikanta detaljer, del VI: Ölandsbron

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Anders Bylund
Red = Mårten Lind

   Anledningen till att riksdagen slutligen godkände en direkt länk mellan Kalmar och Ösel var den på sextiotalet hastigt uppkomna masspsykosen angående knubbsälarnas förestående fortplantningsframgångar till diskomusik. När Andy Gibb besökte baltikum blev han så förtjust att han på stående fot beslöt att starta Bee Gees. Eftervärlden skyllde därefter på avsaknaden av bilväg till Sverige på de framgångar denna grupp hade under 70-talet. "En bro till fastlandet tvärs över Östersjön vore ett väbehövligt tillskott", konstaterade en utredningsgrupp, "men tyvärr har vi inte råd med det. Men vi kan ta det i ett senare skede om nu musikgruppen från Down Under kan bidraga med rejält med kosing. Åtminstone kan vi komma en bit och Rom byggdes på tre veckor under minimal budget (fyra lökar och femton kronor i 1974 års penningvärde) och kunde det bli så fint trots dylika begränsningar ska väl vi kunna åstadkomma torr passage över till Finland om så krävdes!"

Utredningsgruppen hade inget bättre för
sig än att börja bygga förbindelsen  med de medel som stod till buds: Järn återvunnet från ryska hyrbilar, gotländska raukrester, fiskmåsar och, i undantagsfall, asfalt  och betong. Man kan på skoj hitta på sämre förutsättningar, men endast med god fantasi och mycket tid till sitt förfogande. Därför förvånar vi nog ingen när vi säger att den majestätiska konstruktionen inte kom till användning annat än som provisorisk planeringsmodell. Ryssen sa ju "nej tack" och dessutom räckte inte fiskmåsarna längre (enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle hela Bottniska Viken täckas i dränkta måsar för att möjliggöra landbrygga hela vägen). Var kommer då Ölandsbron in? Jo,  mellan Kalmar och Färjestaden, som en färdigbyggd del av hela förbindelsen. Ösel och Öland förväxlades av byggherren! Pikant!   

  

Diskutera
Pikanta detaljer, del VI: Ölandsbron

Anders Bylund
2013-03-05, 12:51:34
Onekligen pikant!

Mårten Lind
2013-03-05, 11:06:55
Onekligen. Här är dock ett försök.
På 60-talet upplever Östersjöns knubbsälskoloni uppenbarligen en ökning i sin fortplantningsförmåga till discomusik (oklart varför den är intressant att mäta). Detta tycks allmänheten förutspå, ty innan det ens hänt ger det upphov till en masspsykos vilken, av oklar anledning även det, får riksdagen att godkänna en förbindelse mellan Kalmar och Ösel. Möjligen för att bistå knubbsälarna i deras kopulering till musik reser Andy Gibbs till Baltikum och startar ett discoband. Att förbindelsen till Sverige ännu på sjuttiotalet inte stod färdig är i allmänhetens ögon anledningen att gruppen når kommersiell framgång. Även denna koppling är oklar.

Måns Svensson
2013-03-05, 08:14:04
Resonemanget som förs i de första tre meningarna är ganska svårt att följa.

Administrator: Anders Bylund