Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Man kan på skoj hitta på sämre förutsättningar, men endast med god fantasi och mycket tid till sitt förfogande. Därför förvånar vi nog ingen när vi säger att den majestätiska konstruktionen inte kom till användning annat än som provisorisk planeringsmodell. Ryssen sa ju "nej tack" och dessutom räckte inte fiskmåsarna längre(enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle hela Bottniska Viken täckas i dränkta måsar för att möjliggöra landbrygga hela vägen). Var kommer då Ölandsbron in? Jo,  mellan Kalmar och Färjestaden, som en färdigbyggd del av hela förbindelsen. Ösel och Öland förväxlades av byggherren! Pikant!


anders | 2013-03-05, 12:51:34
Onekligen pikant!
marten | 2013-03-05, 11:06:55
Onekligen. Här är dock ett försök.
På 60-talet upplever Östersjöns knubbsälskoloni uppenbarligen en ökning i sin fortplantningsförmåga till discomusik (oklart varför den är intressant att mäta). Detta tycks allmänheten förutspå, ty innan det ens hänt ger det upphov till en masspsykos vilken, av oklar anledning även det, får riksdagen att godkänna en förbindelse mellan Kalmar och Ösel. Möjligen för att bistå knubbsälarna i deras kopulering till musik reser Andy Gibbs till Baltikum och startar ett discoband. Att förbindelsen till Sverige ännu på sjuttiotalet inte stod färdig är i allmänhetens ögon anledningen att gruppen når kommersiell framgång. Även denna koppling är oklar.
Mans | 2013-03-05, 08:14:04
Resonemanget som förs i de första tre meningarna är ganska svårt att följa.
  
Administrator: Anders Bylund