Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Inga är dock värda upprepning. Döm själva:
När Lindquist öppnade ett kravbrev från en skruvfabrik skar han sig på kuvertet. Då stämde han skruvmakaren, postverket, brevbäraren samt den som hade skrivit kravbrevet och den som öppnat det, vilket var Archibald själv. Det resulterande dilemmat avfärdade han med enöverklagan till häradsrätten vilken dömde i hans favör när  han kunde åberopa att ingen jävel såg honom som fullt tillräknelig eller i allmänhetens tjänst, och därvid blev det dags för valturné för att tillskansa sig makt nog att köpa en större lyxjakt. Kanske hade det kunnat sluta här, och det gjorde det.


  
Administrator: Anders Bylund