Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Anteckningarna finns
tillgängliga som särtryck och kan beställas från arkivet för anteckningsmaterial
i Skillingaryd mot postförskott. Notera emellertid att arbetsbelastningen på arkivet
för närvarande medför att den förväntade handläggningstiden av sådana ärenden
inte kan preciseras i förväg.


Bergslägrets kollaps förde med sig
komplikationer för de få överlevande. Utan den förvisso byråkratiskt dystopiska
ledningen för den nya civilisationen tappade övriga invånare alldeles tron
på alltihop och ringde SOS. Nödsamtalet sprakade fram till kommandocentralen
och strax var alla räddade.


marten | 2018-08-23, 16:06:37
Bisarrt nog lyckades denna monumentala saga få en sorts naturligt slut.
Mans | 2018-08-21, 12:34:38
Det kändes som det var dags.
Mans | 2017-02-14, 07:17:07
Visst var det så.
marten | 2017-02-14, 06:55:13
Kan det vara så att du egentligen ville säga så? Det går väl i teorin att göra en mening av det nu med, men ...
marten | 2017-01-31, 06:51:37
Ett försök att bena ut den här kobben. Det fanns tre läger. Folk från ”pallisadlägret” kidnappade ibland folk från det minsta och eländigaste lägret. Trots det fanns ett handelsavtal, som gick ut på att pallisadlägret skickade torkad iller och fick för det ”överblivet gods” i utbyte. Detta skulle skickas i dilligens. Dessa byggs på kobben av material från den flotte de som finns där flöt ibland på. Eftersom materialet är ändligt blir dilligenserna mycket små och kunde inte frakta ”godset”. Pallisadlägret blev arga över det och krävde slavar i gengäld. De andra lägret förslavade då dilligensarbetarna på kobben och gav till pallisadlägret. Detta löste inte grundproblemet eftersom det nu inte kunde tillverkas dilligenser längre. Därför ändrade man sig och befriade fångarna igen, men märkligt nog förslavade då istället de gamla dilligenstillverkarna, i ren entusiasm, de som förslavat dem (oklart om det är pallisadlägrets folk som förslavas eller de som tog dilligensfolk till fånga). De nyvordna slavarna förs tillbaka till kobben och sätts att samla tång för att ”förtydliga vår gemensamma värdegrund”. De nya slavarna saknar ledare med visioner och kan inte revoltera, men radar upp sig och försöker peka ut en riktning. Den händelsen kommenteras i ett examensarbete, och örsvaret av detta arbete får sedan en väldig massa utrymme. Sedan vimsar vi till det lite och påstår att Ture Ramm är f.d. dilligenstillverkare men numera slav, vilket inte gärna kan stämma eftersom dilligenstillverkarna ju förslavade de andra och satte dem på att samla tång. Ture nämns för att han ställt en konstig fråga, nämnd för att den är grammatiskt sinnessjuk, när han själv tillfrågades om han ville bli chef över tångsamlingen. Det jobbet sägs mestadels innefatta att dokumentera havets skiftningar i färg och form. Varför får man bara veta om man drar en liten papperslott ur en hink med kladd; inte bara omöjligt utan dessutom förbjudet av tångsamlarförbundet. Sen går vi in på hur det kommer sig att folket på kobben känner till den regeln. Det beror på att förbundets grundare är med i ett ”samverkansprojekt” slavarna sysselsätter sig med. Projektets natur är helt obeskrivet men har bland annat enrollerat en Filipsson som är ”oanvändbar”, oklart till vad. Han får kobben att fysiskt vibrera eftersom den sagts vara ”geologiskt sviktande” av en geodet. Detta verkar dock tveksamt eftersom geodeten fick en ohygglig massa hatbrev när han publicerade denna tes; så många att postväsendet såg sig tvingat att skicka posten med katapult. Då och då träffar dessa försändelser brugder i havet; bland annat en som var HR-ansvarig på dilligensfabriken (utan att veta om det). Detta frånfälle kommer i dagen på fabrikens årsstämma. Det är märkligt att fabriken har en sådan eftersom den inte finns kvar (återigen är det ju de forna dilligensarbetarna som nu är herrar på ön och verksamheten är istället att samla tång). Styrelsen har då av nån anledning försökt skönmåla brudgens död och får för det på skallen av åhörarna. Tumult uppstår, bland annat över huruvida det man ätit är brugdrom eller inte. Ungefär där är vi.
marten | 2017-01-25, 04:40:31
Det är en sidohistoria som inte i en enda mening kan bestämma sig för vems berättelse den vill förmedla. Det hela är ännu mer absurt i ljuset av att dilligensfabriken inte kan ha funnits speciellt länge.
Mans | 2017-01-25, 04:20:34
Den här storyn har väl nästan nåt slags rekord i avvikelser från ämnet och är liksom berättad i sidled på nåt konstigt sätt. Trots det måste det pågående stycket ändå vara helt extremt, med nya stickspår i var och varannan mening.
marten | 2017-01-13, 08:43:19
Det går nästan inte att läsa den utan att bli arg.
Mans | 2017-01-13, 08:07:50
Den var verkligen riktigt usel.
Mans | 2016-12-02, 15:56:48
Jovisst.
marten | 2016-12-02, 15:40:04
Har du missat något ord där, tro?
marten | 2016-08-19, 09:42:04
Inte helt säker på att det ska ses som satir, men det är ju ett tacksamt format att skoja om. Strikta ramar som är lätta att fylla med allsköns karikatyrer.
Mans | 2016-08-19, 08:16:08
Mmm. Inte helt säker på vad det säger eller om jag vill veta. Man noterar dock en viss satirisk ansats samt en och annan antydan till överdrift.
marten | 2016-08-19, 06:43:42
Den här fäblessen för att i detalj beskriva försvar och opposition av akademiska uppsatser tror jag säger något om oss. Undrar vad.
Mans | 2016-03-09, 01:41:12
Haha, ja, har också tänkt på att det där stycket är väldigt konstigt.
marten | 2016-03-08, 11:40:03
Mitt i det nämnda röstningsförfarandet inträffar en egendomlig episod (kanske inte egendomligare än något annat visserlige). Man röstar i den tredje röstningsomgången med röstsedlar gjorda av eukalyptusbark, på vilka man skriver med kåda, enligt ett långt över gränsen till obegriplighet komplicerat system där varje besättningsman har 99 röster och ytterligare några röster som bara får användas till särskilda saker och under särskilda betingelser. Det välkända trädslaget till trots, börjar under röstningen ett rykte florera, som gör gällande att barken kommer från Yggdrasil; dels ett uppdiktat träd, och dels absolut ingen eukalyptus, men ändå. I vad som beskrivs som "iver att utnyttja detta rykte" tillverkar några besättningsmän ur diskavdelningen en boll av gamla sönderslitna presenningsbitar, fäster den vid en påle, fäster pålen på en flotte och styr ut på havet. Därpå nämns de aldrig mer. Hur detta tilltag utnyttjar ryktet om Yggdrasil kan vi enbart gissa oss till, liksom vilken nytta presenningshärvan i masten är tänkt att göra, liksom vilket öde de kan tänkas ha mött i den mån flytetyget ens lyckades lämna stranden.
Mans | 2015-03-13, 15:16:31
Antar att det är helt oläsligt för utomstående, men jag delar din uppfattning. Sen är det inte civilisationens ledning de röstar om, utan vilka som ska utses till dess förgrundsgestalter, vilket bara gör det bättre.
marten | 2015-03-13, 14:24:38
Gav mig på att läsa. Allt som händer från det att de får för att rösta om vem som ska leda civilisationen är så vanvettigt roligt att jag har tårar i ögonen, nu igen.
marten | 2014-10-14, 06:59:49
Lätt hänt... särskilt när avhandlingar är ett ofta återkommande tema.
Mans | 2014-10-14, 06:55:07
Känns som om jag var lite jäktad sist. Det påstås här att Hansson är inblandad i avhandlingen, men det är ju Kusling, medan Hansson är med i Bröte...
Mans | 2013-08-29, 08:29:40
Nej, verkligen. Det vore ju något av de minst uppseendeväckande med den här historien.
marten | 2013-08-29, 08:20:04
Styrs man av några fåtöljer är det väl inte osannolikt.
Mans | 2013-08-29, 07:41:00
Stena Line trafikerar väl mest norra Europa, så jag antar att skeppet måste ha kommit rätt rejält ur kurs för att kunna stranda på en ö där det finns palmbestånd att kalhugga.
marten | 2013-08-20, 13:38:38
Det gör de väl allihop lite till mans, men den lyckades ju åtminstone oväntat börja handla om myteriet/skeppsbrottet igen efter fabel-passagen.
Mans | 2013-08-20, 13:21:07
Börjar så smått undra om inte den här storyn hänger rätt löst den med.
marten | 2013-08-14, 13:30:28
Man kan åtminstone tryggt konstatera att den väcker minst lika många frågor som den besvarar, men det gör ju all god forskning.
Mans | 2013-08-14, 13:28:25
En förklaring som dessutom inte är någon förklaring, bör tilläggas.
marten | 2013-08-14, 13:09:26
Man måste tycka om den underbara inkonsekvensen i att det är rätt naturligt att mötesrummets stolar har interna maktkamper, men att skeppsutrustningen innefattar en bandsåg anses så märkligt att det föranleder en "förklaring" som i slutändan sannolikt utgör minst halva berättelsen i omfång.
Mans | 2013-08-12, 18:05:29
Nej, jag har också känt mig lite förvirrad ett tag. (Jag höll på att skriva att vi tappat fokus först, men det känns lite fel eftersom det trots allt är en del i en av de antagligen största urspårningarna här någonsin.)
marten | 2013-08-12, 15:12:41
Jag är inte helt säker på vad vi pratar om längre.
marten | 2013-02-14, 05:33:01
En förklaring som ännu har långt att gå, vad det verkar.
Mans | 2013-02-14, 05:26:07
Det mest intressanta är väl att den bara är en del av en pågående förklaring till varför en bandsåg medtagits på en finlandsfärja.
marten | 2013-02-14, 05:10:15
Sedelärande fabel det här.
marten | 2012-12-18, 03:06:56
Men dras i smutsen skulle det.
Mans | 2012-12-18, 02:59:36
Suck. Inte vet jag varför det råkade bli en punkt där.
  
Administrator: Anders Bylund