Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Ärevarv är obligatoriskt" eller"Högersväng förbjuden". Andra distraktionsmoment kan varieras alltefter närområdets topografi: om exempelvis höga berg skymmer siktenåt något håll kan man där anlägga utsiktsplatser med betalkikare. Själva vägbeläggningen omfattas ju av asfalt, har jag hört (Johansson, muntligen 1990) och kan därför i sig utgöra en god grund för diverse redan från början ogenomtänkta projekt, såsom middagsbjudningar, krocketturneringar och improviserade uppvisningar i kroki.

Detta sagt om impraktikaliteter.


marten | 2012-12-17, 06:34:27
Man får hugga tillfället i flykten.
Mans | 2012-12-17, 06:01:30
Detta var ett sällsynt exempel på vältajmat avslut.
marten | 2012-12-17, 05:28:26
Yxan går varm.
  
Administrator: Anders Bylund