Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Sverker log milt, packade en liten väska och flyttade till ett litet tegelhus på Österlen, där han isolerade sig från omvärlden tills den dag han flyttade hem igen, vilket dröjde tills han glömt var hem fanns.

I all ärlighet kunde man välan erkänna att det knappast var ägnat till vare sig förvåning eller uppskattning att lilla Torsby inte behandlade Sverker med den uppskattning han visserligen inte gjort sig förtjänt av men likafullt krävde. I slutändan hade det hela inneburit att ingen av parterna hade fått sin vilja igenom och därav katastrofen.


  
Administrator: Anders Bylund