Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!


Väl återkommen till sin barndoms bygder var Baltzars första åtgärd att köpa tre ton frigolit och bygga sig en igloo i vardagsrummet. Där levde han sedan resten av sina dagar medan butlern och hans ampra hustru grävde den kanal som skulle forsla ut hans avfall från godset. Sedermera kom den att få namnet Göta Kanal och mynna ut någonstans på västkusten, men det är helt klart en annan historia. Och helt ointressant dessutom.


guest | 2005-11-20, 05:51:40
anders | 2005-02-01, 11:59:47
Man tackar.
Mans | 2005-02-01, 10:13:52
"Malplacerad vurv" - ett härligt uttryck som du har all heder av!
  
Administrator: Anders Bylund