Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Till gångsportens försvar!

Statistics


Blue = Jens Risberg
Green = Mikael Hiort af Ornäs

   Under senaste OS aktualliserades ånyo frågan om att frånta gångsporten OS-status. Man menade, som så många gånger förut, att gång endast är en sport för rollatorburna forntidsrelikter (läs pensionärer) vars kondition förpassats till de sälla jaktmarkerna. Föga anar dessa förblindade kverulanter vidden av gångsportens förmåga att trollbinda de unga förmågor som inte riktigt känner att de hör hemma utan fast mark under fotbladen och höften majestätiskt gungande än åt vänster, än åt höger. Icke heller förstår de vidden av den totala närvarokäsla en gångare känner, då gångstegen övergår till en svävande rörelse. Zenbuddhistiska munkar använder samma stilistiskt fulländade gångstil när de tränar de djupare formerna av medititation och när de brygger kaffe. Västerländska gångare brygger, till skillnad från österländska diton, sitt kaffe efter avslutat gångpass. Hela den meditativa sinnesstämningen härrör därför uteslutande från gåmomentet. Kaffebryggandet ger ingen tillfredsställelse alls.

Många
elitgångare betraktas av medelsvensson som lite fjolliga. Samtidigt betraktar elitgångarna medelsvenssons som en grupp försoffade slörövar. Så rätt de har! Om endast en människotyp överlever ett kärnvapenkrig är det antagligen en av dessa männiksosläktets sega vandringskonstnärer, gångarna eller deras likar inom hinduismen.

Jag menar därför
att diskrimineringen mot hinduer...och gångare förstås, men främst mot hinduer... samt tibetaner, inte skall... Har jag nämnt hinduer? Ja, det gjorde jag bestämt. Nå. De skall inte tvingas bort från den ära och upphöjelse som de rättmätigen borde få en gång vart än stegen bär dem genom livets halvöknar, rosbeklädda dansbanor, svaveleldar et cetera. Att utestänga en grupp, må vara exempelvis hinduer såväl som zenbuddhistiska gångare, från deltagande i idrottsvärdens absoluta toppfestsammanhang (och -värdinnans diton), är att skamligt våldföra sig på de principer, vilka olympiska spelen (samt hinduismen, nota bene) under årtionden förespråkat som avgörande för sportens framtid. Principer som, enligt min mening, står för något mer än vardagens ingrodda vanemönster och inte kan negligeras, även om det verkar vara olympiska kommitténs motto att arkebusera alla sporter som kan ge träningsvärk. Till yttermera visso, ter det sig en smula löjeväckande att dessa ärkemutkolvar inte redan åtgärdat läckan i organisationens avloppscistern där skiten formligen rinner över alla bräddar. Sådan inkompetens borde bestraffas! Varför inte låta dem delta i rörmokar-VM eller något liknande. Det få de självgoda leendena i de ledande lagren inom idrotten att nesligt försvinna när obildade grovarbetare s.a.s. rensar rören med idrottens maktelit.

Vad denna läcka har
för ursprung är ingenting jag hinner gå in på i detalj, men jag kan säga att den emanerar från själva Olympen, berget där icke endast Zeus bor, utan ett helt anhang av dennes handgångna män. Hermes   

  

Diskutera
Till gångsportens försvar!

Jens Risberg
2004-10-08, 10:55:52
Jag är lite osäker vartåt försvarstalet nu barkar men olympiska kommitten verkar iaf få sig en rejäl känga:)

Jens Risberg
2004-09-21, 09:43:13
Tappade visst ett "l" i ivern att skriva men det blev ju bra ändå;)

Mikael Hiort af Ornäs
2004-09-01, 10:43:52
Kanske skulle skrivit "Till promenaddörrens försvar!" istället ;)

Administrator: Anders Bylund