Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind

   Kollektivtrafiken i vårt län står inför många utmaningar under det kommande kvartalet. Vi ser exempelvis att upprustningen av länets infrastruktur är kraftigt försenad och hur i synnerhet vägsträckorna mellan Örnsköldsvik och Junsele, Örnsköldsvik och Boteå, Örnsköldsvik och Hemling (med självskrivet undantag sträckan Hädanberg-Uttersjö), Örnsköldsvik och Docksta, Örnsköldsvik och Norrflärke, Örnsköldsvik och Hörnskatan, Örnsköldsvik och Näske, Örnsköldsvik och Banafjäl, Örnsköldsvik och Stubbsand, Örnsköldsvik och Butsjöböle, samt sträckorna Undrom-Kalknäs-Offer och Bjästa-Kornsjö-Eden är eftersatta.


1. Örnsköldsvik-Junsele.


I
stort är denna vägsträcka tekniskt farbar, men på flera ställen förekommer besvärliga tjälskador. Värst av dessa är en sträcka på 60 meter vid Myckelgensjö, där asfalten på flera ställen spruckit och böjts. Åtgärder är planerade till februari kommande år men försvåras av avsakad av viltstängsel längs större delen av sträckan. Inget nytt stängsel är

planerat enligt Trafikverket, vilket fått hela åtgärdsprogrammet att skjutas på framtiden. Boende i närområdet rekommenderas tills vidare lösa transporter till och från tjälskadorna med turistbussar.


2.
Örnsköldsvik - Boteå.


Större delen av denna
sträcka är sedan långt tillbaka i sådant förfall att vägbanan knappt kan kallas väg, eller ens vandringsled. Ett fragment av asfalt lär kunna påträffas cirka fem kilometer nordöst om Boteå, men det är också allt. Myndighetens ambition är lokalisera den tidigare nyttjade väg 298, Huruvida en ny sträckning är aktuell eller om den gamla duger beror på om det finns något lagrum för att kalla en skogsstig för framkomlig bilväg. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns juridiska avdelning utreder frågan med "bibehållen respekt för berörda parter och samhällsintresse", vilket betyder vad det låter som.


3. Örnsköldsvik-Hemling (undantaget
Hädanberg-Uttersjö)


Motorvägsbyggets framskridande
har ännu inte nått denna sträckning av vägen upp till Brattbacksbergets omgivningar. Delvis beror detta på att projekteringen dragit ut på tiden men i högre grad på att lokalbefolkningen motsatt sig vidare exploatering av den mosse som befinner sig   

  

Diskutera
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Mårten Lind
2017-08-25, 05:31:02
Det bådar ju gott för denna text.

Måns Svensson
2017-08-25, 05:25:38
Jag kan bara hålla med. För övrigt tror jag att Landsarkivens inspektion etc. också var en faktisk titel på någon gammal utredning som jag fick syn på någonstans.

Mårten Lind
2017-08-25, 03:37:58
När jag skulle logga in skrev jag tankspritt "dintur" i sökfältet. Överst på googles träffar fanns *dintur.se*, och i ingresstexten stod först *Kollektivtrafiken i Västernorrlands län*. Jag tänkte först att någon startat en ny berättelse, men insåg sedan att kollektivtrafikens i Västernorrlands län hemsida faktiskt heter så. Nå, jag tyckte ändå det var en bra titel på en berättelse.

Administrator: Anders Bylund