Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Islamabad och franske kungens spelmän

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind

   Det finns fler problem än vad som vardagligen erkänns i kulturyttringar i stil med gatupantomim och kasperteater med flyttbar scen. Man hör visserligen ofta klagomål på ouppmärksam publik eller undermåliga framträdanden, men det huvudsakliga orosmolnet för oss som verkligen bryr oss finns istället i Toulouse. Naturligtvis kan man inte bortse från Toulouse! Denna stad har ju ända sedan senmedeltid varit Europas nav när det kommer till gatukultur. Det som sker här, sker sedan över hela kontinenten. Därför är varje icke önskvärd form av påverkan på gatukulturen i denna franska pärla av omedelbart intresse för alla utövare av dessa konstarter, liksom för dom som ser konsten som en spegel av viktiga samhällsprocesser.


När Pakistansk-Franska Gatumusikantskolan invigdes i
Toulouse hördes visserligen en och annan bekymrad röst uttrycka skepsis över hur det hela skulle sluta men snart upptäckte alla att dessa farhågor långt överträffades av verkligheten, eftersom hela den estetik som PFG lät genomsyra det pedagogiska arbetet var så extremt oförblommerat kolonialistisk rasistisk att till och med de elever som härstammade ur den mest schablonmässigt reflexrasistiska landsända tyckte att det blev något pinsamt. Till detta kom dessutom den säregna, för att inte säga sinnessjuka, riktlinjen angående lämpligt uppträdande vid officiella högtider. Denna stipulerade att samtliga gatuartister som deltog i sådana uppträdanden skulle "iakttaga sträng tystnad samt fullständig orörlighet". Dekretets vaga detaljer i kombination med den drakoniska huvudformuleringen   

  

Diskutera
Islamabad och franske kungens spelmän
Administrator: Anders Bylund