Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Påskharar vi förföljt

Statistics


Blue = Mårten Lind
Green = Måns Svensson
Red = Anders Bylund

   Redan 1413 rapporterade Genoa att man ingenstädes kunde uppleta minsta tillstymmelse till bevis på att påskharen fanns. Att detta gick stick i stäv med allmän folkvisdom brydde hjärnan på, bland andra, Ladislaus Bognatius, kantor och hästdoktor i Dubrovniks förorter. Så till den grad förblindad av sitt eget övermod att han inte visste bättre var han en fullgod munk i påskharens kloster av sista dagars heliga. Trots att han under lång kåpa och färsk tagelväst vandrat till närbutiken och tillbaka flera gånger och hållit noga utkik efter vägen så förstår han, med kristallklar insiktsfullhet och bländande färdighet i självbedrägeri att frånvaron av konsekvent tempus borde skyllas på läsarens viktigpettrighet. Men frånvaron av påskharar, däremot,  kan ju endast tillskrivas den goda tillgången på påskrävar. Att en predator kan reglera populationen under måttliga omständigheter tycks gränsa till skrock, men redan under bittersta medeltiden tyckte sig Günther Påskhare ana hur olika typer av räv näranog omedelbart justerade beståndet av älg och giraff till ett jämviktsläge som oscillerade mellan "överflöde" och "näranog utrotad". Detta samband utreder vi inte närmare än så här: En mindre rävpopulation om tjugotalet individer, varav två saknade huggtänder, kunde lättvindigt adoptera kaniner och hönor men förutsätts begränsa sig när det handlar om, tja, typ frukt. Nå. Ladislaus Bognatius trodde inte på påskharar och var därför inte så imponerad av rävteorin.
Teorier i allmänhet
gav han inte mycket för, även om han påstod annat. Konkreta bevis var nästan ännu mer tveksamt, menade han privat. Samtidigt, och det var detta som fick faktiska konsekvenser, ägde han en antik hurts av försilvrat tenn, och denna artefakt stod inklämd på hans kontor. Ehuru ointressant i sig, var denna möbel knökfull med Ladislaus mest blodisande deckarmanuskript. Här fanns alltså världens första exemplar av en kioskvältare som "Döden i tagelskjorta", "Brinner min kjortel?" samt"Mord i mamelucker". Samtliga är upphittade, översatta och tolkade av bara farten, men ingen såg den kommersiella potentialen, vilket inte förvånar.
Men under deckarmanuskripten
låg den. I en påse av sällan skådat slag låg en påskhare av trä från urminnes tider, grönlackerad och paljetterad, Den omtalades med begynnelseversal och baktalades med begynnelseumlaut: äPåskharen snattar på ICA. Den ansågs besjälad och drog sina egna gränser utan minsta hänsyn till omvärlden. Detta visade sig inte minst i den hjärtskärande elegin som Tore Skogman färdigställde lagom till invigningen av Påskharemuséet 550 år efter den okände snidarens  helt slumpvist utvalda dödsdag. Men vi går händelserna i förväg.

Strax bakom
ett vindpinat basläger utanför Stuttgart vände överstekorpral Mattson mustaschen ut och in. Han hade övat bakom lås och bom sedan "incidenten" på mönstringen, och tyckte nu själv att händelserna borde tas i förväg och konsekvenserna i efterhand. Han hade givetvist helt rätt men mottagartwist var han betydligt mer krånglig att ge sig på. Vafalls? Nå,förföljd blev han likförbannat. Först märktes detta endast på en högfrekvent ton i telefonlinjen, men gled småningom över i vagt skymtade skuggor och vinden som smakade liljekonflöjt och rosmarinbiolog. Men sedan blev det mer påtagligt, när svartklädda agenter började gå strax framför honom och ta anteckningar om de såg något intressant, som om det skulle finnas. Bah!   

  

Diskutera
Påskharar vi förföljt

Mårten Lind
2014-04-07, 21:25:57
När någon väljer att göra sig lustig över felstavningen "givetvist" med den extremt långsökta vridningen "mottagartwist", så är allmänt kaos troligt.

Måns Svensson
2014-03-24, 20:08:41
En och annan rolig formulering finns det, men oflyt, hoppig tidslinje och allmänt kaos finns det mer av.


Administrator: Anders Bylund