Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Nationaleposet Bosse Svensk

Statistics


Blue = Mikael Hiort af Ornäs
Green = Mårten Lind
Red = Anders Bylund
Teal = Måns Svensson

   I sin faders djupa fotspår
Gingo
tvenne hittebarn
Bakom
västen utav garn
Blödde deras sår.


Mot bergen borta
uti väster
Styrdes
barnens steg;
Räddningen
ett kneg
Dra
Bellmanskämt på firmafester.

Ack, min musa!
Vad förmår
denna
simpla man förtälja ?
Berättargåvan min består

alltid utav det
butelja

Sålunda till
vårt vinskåp nu;
till flaskornas långa
rader
Dryckjom gör
oss (jag och din fru)
till
någons moder och fader.

Tyckas kan
att denna dikt
flytt sin begynnelsehandling

Poeternas skumliga innehållsgikt

passar i denna
församling

Ty här
har ingen tid med djup,
sans
och sunt förnuft;
Analys går bäst
utan sup
men
sämst förutan luft !

Bosses broder hette
Bo
Till allmän
grov förtvivlan.
När
åkerns gröda börja gro
Höll denne till
i Finland.

Utan bonde
ingen sådd
utan räfsa
(jultids-fådd)
i högar tornar
sig åstad
Utan några
- ja vad?

Tung låg
Bosses samvetsskuld
Skörden sumpad
, ont om guld.
Gårdfinanser
rena hånet
Hur klara
avbetalningen pa lanet?

Losningen
blir verkligen icke nådig
Ta till vapen, var
rask och rådig
Uti
Nordens fagra byar
Siktar
vi mot alla skyar

Till mönstring styrde Bosse
utan gnöl
Fast han
var en riktig knöl
Förättar'n honom stationera
I
sydlandsartiga Vera
Cruz, där
stunsiga gossar
ständigt veva
lasso-trossar

Redan första dagen
sprack Bos planer
mängder av tendentiösa talibaner
Förklarat krig mot grannprovinsen

Mariestad, ledd av överstestinsen

Dessa skulle ovillkorligen krossas

Sa Bosses chef, av
gammal vana låtsas
Vi
att denne råe sälle är
En baddare på
Baudelaire.

Men militärtaktikens konst
är i sanning
Icke
någon vetenskap
Utan snarare
en salig blandning
Av
tveksammaste avskrap
Från oklar
grundfilosofi
Till grumlig anfallsstrategi
;
Splittergranatsbrist, felnavigering, samt överbemanning

Av förbandets karusellpluton
Skapade
man sin enda patron.

Sorgelig är visan, som
skreks överallt
När fältslaget
förlorades i flera tusenfallt
Ensidiga scener från slakthuskomedier

Tradig upprepning av styckmördarfantasier

For runt i Bosses
ganska tomma skalle
Tills
någon ropade på Gnesta-Kalle

"Gnesta-Kalle!" hördes ropen eka

Mellan Olssons lagård och
hans grind
Bäva månde
kraftiga och veka
Ty
Bosse Svensk skulle in
Och dragspelets toner skulle
tveka
Inför svensken och
hans skinn.
En djinn
i spinn eller din
Kaos bröt ut i
lagårn. "Herr Bosse! Beveka
nu för all del
ert galna sinn!"

Men
Bosse blev barsk, burdust grandios
"Nej nu jävlar
bibringas här ordning, gunås!"
Då satte han fart
, ja det må ni tro
Sprang som en
hårdpiskad älgtjur från Hjo
Över stock, över sten

På egna två ben

Herregud, Bosse Svensk! Benåda
de slagna
Far ej
som en bindgalen grävling -- flagna
Likt en
lutande ladugårdsvägg
Fall som
en nedklubbad tomte med skägg!

Nå, då vore
förvisso mycket förlorat
Valhänt
och ständigt groteskt uppförstorat
Tack för oss; vår
enade diktargärning
Kan liknas vid utskiten gårdagsförtäring

Tack!
  

  

Diskutera
Nationaleposet Bosse Svensk

Måns Svensson
2007-12-07, 10:20:25
Jag tackar för artigheten. Instämmer f.ö. med ditt utlåtande. Lennart Helsing-visorna lyckades vi bättre med.

Mårten Lind
2007-12-07, 09:25:10
Jag försökte avsluta med ett treordsinlägg istället för fyra. Det gick illa, men berättelsen avslutades ändå. Fick lägga till det efteråt som berättelsegrundare, men nu ser det ut som att Måns har fuskat ihop fler ord i sitt sista än vad han fick. Vill ha de fört till protokollet att så var det inte.
Skönt att den här eländiga dyngan tog slut för övrigt.

Anders Bylund
2007-10-29, 20:06:20
Alls icke -- sökte reda på fusket för mina egna nödrimssyften :)

Administrator: Anders Bylund