Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
publicerades i ett bihang till en skrift kort och
närmast kryptiskt koncis kallad "Berättat nyss" och utgiven som flygblad
sex gånger under perioden 1887-1922. I inventeringen står att
hästar med namn som"Atas Fighter L"
och "Digger Diamond"är vanliga i trakten av
Ölme, medan namn som "Hästjäveln" och "ditt obstinata kreatur" förekommer
längre västerut och kanske särskilt i Skattkärr. Närmare Skoghall
förekom vad som i folkmun kallades nomme de cheval
och som Ã¥tminstone tidvis förefaller ha haft närmast universell utbredning. Beläggen för detta har genomgåtts av i första hand


  
Administrator: Anders Bylund