Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Ruggigt var egentligen ett understatement: det var"röset" på ren västgötska, och ärligt talat direkt hälsovådligt. De fuktiga nordanvindarna var, påpekade Carina, särskilt skadliga för henne eftersom kyla och väta i nagelbanden orsakade henne sådana outsägliga lidanden. Varför hade hon då, inflikade förhörsledaren, isåfall gått runt och gnuggat tjära mot folks husväggar mitt på ljusan dan när stormen ven som vore fans egna andedräkt. Ja, blev svaret, visserligen hade hon stormfobi men detta var ett undantag helt enkelt. Vidare ville......Nä, vänta nu det fanns ingen som hade stormfobi, menade förhörsledaren. Häktesförhandlingarna avbröts tvärt och Carina låstes in bara. Så var det bara.


  
Administrator: Anders Bylund