Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Många av de som kör grävmaskin eller på andra vis ägnar sigåt karvande i jordlagerär förtjusta i processer som bryter ny mark och skapar förutsättningar för ett på många sätt underligt men spännande projekt. De liksom säger till på skarpen mot alla försök att vidmakthålla det Gud skapat i vår omedelbara omvärld. De framhärdar genom urberget och så småningom smulas de själva ned till små små bitar, om inte annat anges i något slags testamente inför kremeringen. Så för den som vill krossa sten till mjöl finns det gott om likasinnade som gärna bildar nätverk och kan tänka sig attåka på konferenser och studieresor som om inget annat någonsin fanns att ägna sig åt alls. Seså, åk nu!


  
Administrator: Anders Bylund