Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Därför väljer vi att omstarta.Düsseldorf, 1777.
Kultureliten hade fått ett slags dubbelvikta mantlar och roade sig nu
med att försöka återerövra sin förlorade heder. I bräschen för
rörelsen gick Karl-Otto von Walden, som i folkmun beskrevs som något
av en kufisk kubist.(Begreppet "kubist" avsåg på 1700-talet medaljör vid något Rubiks kub-mästerskap
som då och då hölls i största hemlighet och inte sällan urartade i fylleorgier och
allmänt ofog på de ställen där så krävdes.) von Walden svepte in sig i sin
flottiga vadmalskappa och rättade till de ordenstecken som han bar om hals och på bringa.


  
Administrator: Anders Bylund