Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!

Inkassoverksamhet. Man rekryterade på eget bevåg ett antal lokala grobianer, främst ur Kronobergsskolans nionde årskurs,
vilka utplacerades i skolans upptagningsområde och beväpnades med olika utrangerade effekter ur materialförrådet i slöjdsalen.
Exempelvis trasiga rubankar, lösa filblad, brädstumpar och ett gammalt tuggummipaket Hubba Bubba lakrits där endast
halva biten fanns kvar. Nu kan man med fog fråga sig hur denna bisyssla kunde
bidra till den avskyvärda verksamheten i stort, men samtidigt kan man ("fog" förresten, hihihi) också
förstå att man var i en veritabelt helvetisk situation, faktiskt.


  
Administrator: Anders Bylund