Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!


I och vid brunnar brukade skillingarydsborna lägga skopor eller hinkar. Ett självklart och knappast avvikande beteende kan tyckas. Trots detta var det absurt nog för registret.

Ingen i hela Skillingaryd har väl någonsin kunnat påvisas som normal egentligen, men det innebar också en generell problematik gällande registret. Eftersom hela trakten är avvikande så infinner sig den situationen att man fyller registret med en väldans fart. Detta medför mycket arbete för mager lön, vilket såsmåningom fick registerhållarna att avsluta projektet. Själva registret förvaras på hemlig ort.


Mans | 2016-05-11, 06:55:33
Ja, den blev riktigt kul. Jag gillar särskilt att det aldrig förklaras vilka som fört detta register eller varför de gjort det. Till denna övergripande oklarhet kan man sedan lägga alla de enskilda resonemang som blir hängande i luften på konstiga sätt. Man har till exempel noterat förekomsten av missljudande sång och högljudda konversationer vid midsommar, vilket inte låter särskilt avvikande, snarare tvärtom. Trots detta konstaterar man att det råder oklarhet om både avsikten med sången/konversationen samt vad reaktionerna egentligen blev. Dock har etnologer från Göteborgs universitet besökt platsen, tydligen långt i efterhand, och samlat in ludd, och detta sägs tyda på att avvikande beteende ändå förekom. Där känner man ju tydligt att man saknar flera led i resonemanget, men texten går raskt vidare till något annat. Ett annat skönt exempel är stycket om säckpipeparaderna. Dessa parader hölls 1876-83 och sägs vara exempel på udda musikframförande, men tydligen räcker inte det för att klassificera detta som avvikande. Inget mer sägs dock om själva paraderna, utan istället får vi veta att de som deltog i dem förmodligen hade tillgång till någon större lokal där de kunde öva innan, men att de knappast kan ha använt samma lokal om de i samband med detta blev hungriga och ville äta något eftersom allmänna måltidssammankomster var förbjudna i Skillingaryd under denna tidsperiod. Därefter slås det fast att det är denna lokalsituation som gör att paraderna kan klassas som avvikande beteende, vilket är helt obegripligt.
Katarina | 2016-05-11, 03:37:42
Ha ha den blev riktigt underhållande den här berättelsen i sin helhet.
Katarina | 2016-01-25, 15:58:57
Oj tog kommatecknet för en punkt... skyller på att jag skriver under amningskoma ; )
Mans | 2016-01-25, 14:37:46
Kan du inte avsluta meningen först? ;-)
Katarina | 2016-01-07, 13:41:55
Jo förvisso :)
Mans | 2016-01-06, 15:36:48
Men det är ju det som är så kul - att det är så torftigt och vagt!
Katarina | 2016-01-06, 14:37:22
Den här berättelsen känns också något trevande. Titeln är bra men jag för all del inte få till något riktigt festligt beteende som kan betecknas som avvikande. Idétorka liksom
  
Administrator: Anders Bylund