Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
När gasen från den sugs ut måste du ovillkorligen vika ut din skyddsmask och inom tre minuter tillföra syrgas. Tänk också på att varanfärsen måste steriliseras innan den kan tillredas, det kan inte nog understrykas att varanfärsen trots detta är delikat och en råvara som väl fyller hela ditt näringsbehov. Nuär det bara att plocka fram Varanreceptboken, som denna veckaär kraftigt rabatterad i samband med köp av extrautrustningspaketet från vår webshop. Mycket nöje önskar med din varanfärs i tankarna din leverantör av Varankrossen.


  
Administrator: Anders Bylund