Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Detta kan vid en första anblick verka något förvånande, men ska inte tolkas bokstavligt. Halm är ju också en metafor för livet och dess bräcklighet, skörhet och ett givet inslag i agrara sammanhang. Vi ser därför anledning att granska protokollet mer noggrant. Det första som faller inom ramarna för ledningsgruppens veckovisaåtaganden är att sköta driftssättningen på ett ändamålsenligt sätt. Det kan tyckas vara en självklarhet att nya IT-system är genomarbetade vid lanseringen, men protokollet redovisar utförligt hur illa det är ställt med detta och varför ingen någonsin reagerat i tid. Anledningenär helt enkelt att man


Mans | 2015-10-11, 07:17:30
Ibland uppfyller man titeln i första meningen och ibland kan man skriva hur länge som helst utan att man verkar vara i närheten av något som har med titeln att göra.
Tobias | 2015-10-10, 20:50:09
Med tanke på titeln skulle denna berättelse redan kunna vara slut nu.
  
Administrator: Anders Bylund